Circular Policy Action Brief

  Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2019 gromadzi nowopowstałe regulacje dotyczące GOZ na różnych światowych rynkach, ułatwiając biznesowi adaptację do nowych wymagań.

  W kolejnej edycji publikacji Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) wydanej w roku 2019 przedstawiony jest przegląd istniejących polityk dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego w Unii Europejskiej, wśród jej krajów członkowskich, Chin i Indii oraz stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom wprowadzonym w Kalifornii, będącym nowym obszarem, nieujętym w poprzedniej edycji raportu. Autorzy za cel stawiają sobie wspomaganie międzynarodowych biznesów w dostosowywaniu się do regulacji dotyczących gospodarki cyrkularnej na wszystkich poziomach administracyjnych.
  Podjęte w analizowanych jednostkach administracyjnych działania kategoryzowane są pod względem branży, której dotyczą oraz obszarach modelu biznesowego gospodarki cyrkularnej, które obejmują.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY