New Plastics Economy: Catalysing Action

  Publikacja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) z 2016 roku jest następnym krokiem we wdrażaniu Nowej Ekonomii Plastikowej Fundacji Ellen MacArthur, wskazującym pożądane kierunki zmiany w kwestii polityk i zachowań dotyczących plastiku.

  The New Plastics Economy: Catalysing Action jest drugą z serii publikacją omawiającą problem plastiku na świecie. W raporcie powstałym w 2016 roku na skutek współpracy zespołu Fundacji Ellen MacArthur ze Światowym Forum Ekonomicznym podkreślona została waga problemu, ze szczególnym podkreśleniem problemu zanieczyszczania wód i oceanów. Podczas gdy pierwsza część raportu skupiała się na edukacji i dostarczaniu wiadomości, celem Catalysing Action jest zmotywowanie sektorów rządowego i biznesowego do podejmowania działań. Aby go osiągnąć autorzy publikacji kontrybuują do transformacji na Nową Ekonomię Plastikową na trzy sposoby:
  – Dostarczając trzy różne strategie przejścia dla trzech kategorii opakowań plastikowych, obejmująctym samym cały rynek
  – Wyznaczając zestawy akcji priorytetowych dla każdej z kategorii i ustalając wspólny kierunek dla podmiotów znajdujących się w każdym miejscu łańcucha wartości opakowań plastikowych
  – Przedstawiając sprecyzowany plan dla inicjatywy Nowej Ekonomii Plastikowej do wdrożenia w roku 2017

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY