AI in the Circular Economy

    Publikacja Fundacji Ellen MacArthur, wydana w roku 2019 wskazuje w jaki sposób nowe technologie, a w szczególności sztuczna inteligencja, wspierają proces transformacji gospodarki linearnej w cyrkularną. Autorzy podkreślają istotność i zalety inkorporacji zaawansowanej technologii w działania poszczególnych przedsiębiorstw.

    Publikacja wydana w roku 2019 dzięki współpracy Fundacji Ellen MacArthur, McKinsey&Co. i Google skupia się na roli sztucznej inteligencji w gospodarce obiegu zamkniętego – wskazuje jak nowa technologia może przyczyniać się do przyspieszenia przemiany gospodarki linearnej w okrężną. Raport przybliża głównie sektor spożywczy i elektroniki użytkowej, analizując rolę AI we wprowadzaniu w nich obiegu zamkniętego. Autorzy ukazują możliwości sztucznej inteligencji na przykładzie konkretnych, możliwych do podjęcia działań w każdym z analizowanych sektorów. Podkreślone są zalety AI, takie jak szybkie rozwiązywanie skomplikowanych algorytmów, adaptacja do zmieniających się warunków i ciągła nauka, oraz możliwe wsparcie w procesie designu, w tym 3D.
    W raporcie zawarte są również przykłady już zrealizowanych projektów wykorzystujących AI do projektowania lub wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Opisane są case’y przedsiębiorstw między innymi z branż tekstylnych, spożywczych i elektronicznych.

    INICJATOR

    PARTNERZY

    INICJATOR I PARTNERZY