Odzysk surowców

  Odzysk surowców to model biznesowy znajdujący się na etapie końca życia cyklu GOZ. Polega na odzyskiwanie zużytych materiałów lub produktów do wykorzystania w nowych wyrobach, procesach lub łańcuchach wartości. W ten sposób maksymalizowana jest wartość ekonomiczna każdej wyprodukowanej rzeczy, a przede wszystkim wydłużony zostaje cykl życia surowca.

  Przykłady zastosowania modelu

  Poniżej znajdują się dobre praktyki wdrożenia tego modelu biznesowego GOZ.
  Loading...

   INICJATOR

   PARTNERZY

   INICJATOR I PARTNERZY