Odzysk produktów ubocznych

  Odzysk produktów ubocznych to model biznesowy znajdujący się na etapie produkcji cyklu GOZ. Polega na takim działaniu, dzięki któremu resztkowe lub wtórne produkty jednego procesu (lub łańcucha wartości) stają się wkładem dla innego procesu (lub łańcucha wartości).

  Przykładem zastosowania tego modelu na szeroką skalę jest symbioza przemysłowa. Koncepcja ta czerpie inspirację z natury. Tak jak organizmy żywe w symbiozie wzajemnie dostarczają sobie zasobów, których potrzebują, tak przedsiębiorstwa funkcjonujące jako organizm symbiotyczny mogą wzajemnie „żywić się surowcami”.

  To co dla jednego producenta jest odpadem, dla drugiego może być wartościowym surowcem. Tworząc całe ekosystemy współpracujących ze sobą w ten sposób przedsiębiorstw można nie tylko zredukować ilość odpadów, ale także znacząco obniżyć koszty pozyskiwania surowców.

  Zaprojektowanie procesów symbiozy przemysłowej jest niezwykle trudne, gdyż wymaga szerszego spojrzenia na projektowanie procesów produkcji oraz zaufania i dobrej współpracy między różnymi przedsiębiorstwami. W tym modelu gospodarki obiegu zamkniętego przedsiębiorca nie może tylko koncentrować się na swoim produkcie, ale musi rozpatrywać go w kontekście ekosystemu, w którym funkcjonuje. Konieczna jest też wymiana wiedzy i informacji na temat wewnętrznych procesów firmy, a zatem daleko posunięte zaufanie między przedsiębiorcami.

  Model biznesowy odzysku produktów ubocznych można oczywiście zastosować też w prostszej wersji niż symbioza przemysłowa, np. sprzedając na rynku produkty uboczne swojego procesu produkcyjnego.

  Przykłady zastosowania modelu

  Loading...

   INICJATOR

   PARTNERZY

   INICJATOR I PARTNERZY