DOBRE PRAKTYKI

  VELUX: Energia z trocin

  Grupa VELUX i spółki siostrzane są największym producentem okien w Polsce, ale także jednym z największych inwestorów w całym województwie opolskim. Jedną z najnowszych inwestycji firmy jest otwarta 1 grudnia 2017 roku ekologiczna instalacja ciepłownicza.

  W 2018 roku firma VELUX została nagrodzona wyróżnieniem w kategorii „praktyka” w konkursie Stena Circular Economy Award za wykorzystanie bio-boilerów w zakładach produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu, bio-boilerów surowiec drzewny niewykorzystywany podczas procesu produkcji (wióry i zrębki) jest następnie wykorzystywany w produkcji energii cieplnej. Rocznie w fabryce VELUX w Namysłowie jest do zagospodarowania 3 600 ton wiórów i zrębów drewnianych. Aby nie marnować surowca, firma postanowiła zainwestować w nowoczesną instalację ciepłowniczą, która wykorzysta nawet 99% pozostałości drewna. Wytworzona w ten sposób energia zostanie spożytkowana na potrzeby procesów produkcyjnych i ogrzewania hal. Nowy system wytwarzania energii cieplnej doprowadził do poprawienia efektywności energetycznej fabryki i redukcji zużycia gazu ziemnego o 80%. Przewidywane oszczędności gazu w namysłowskiej fabryce VELUX, przy pracy kotłowni BIO wyniosą ok. 870 000 m3/rok. Zakładany okres zwrotu inwestycji to 5 lat, zaś okres eksploatacji instalacji to 20 lat. Dzięki spalaniu biomasy zakład w Namysłowie wyemituje o blisko 2500 ton CO2 mniej rocznie.

  https://gozwpraktyce.pl/wp-content/uploads/2018/06/infografika-3.jpg

  Inwestycja w nowoczesną instalację zagospodarowania surowców produkcyjnych w namysłowskiej fabryce VELUX to kolejne działanie firmy z zakresu proekologicznych rozwiązań.

  Od 2011 roku firma VELUX dokonuje analizy cyklu życia (LCA) produktu do wszystkich kategorii asortymentowych. Wyniki analizy LCA uwzględniają proces produkcji i eksploatacji okien, dzięki temu oferta, a także procesy produkcji są stale udoskonalane. To zachęca do wprowadzania w życie kolejnych inicjatyw gospodarki obiegu zamkniętego – czego przykładem jest sposób na powtórne wykorzystanie wiórów i zrębków drewnianych w procesie produkcji i ogrzewania hal produkcyjnych.

  Co również istotne, w 2016 roku fabryki VELUX w Polsce, jako jedne z pierwszych w branży stolarki, otrzymały certyfikaty zarządzania energią – ISO 50001. Spełniły tym samym wymogi dyrektywy unijnej w sprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Fabryki posiadają również certyfikat jakości ISO 9001 oraz ISO 14001 zapewniający minimalizację wpływu produkcji na środowisko, jak również OHSAS 18001 skupiony na obniżeniu ryzyka wystąpienia wypadku lub chorób zawodowych. Wszystkie są ze sobą zintegrowane. Natomiast drewno wykorzystywane do produkcji okien VELUX pochodzi w ogromnej większości (98 proc.) z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co jest udokumentowane certyfikatami FSC i PEFC.

  Wszystkie podejmowane przez firmę działania to ważny element realizacji przyjętej w 2009 roku własnej strategii redukcji emisji CO2 o 50 % do roku 2020. Jak na razie VELUX jest na dobrej drodze do realizacji postawionych sobie celów i finalizuje kolejne projekty, które poprawiają efektywność energetyczną w jej zakładach produkcyjnych.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY