Stena Circular Economy Award

  Stena Circular Economy Award to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorców i studentów promujący najlepsze rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego na rynku.

  Wyzwanie

  Konkurs opowiada na potrzebę wyróżnienia najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem lub promocją idei gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki czemu pokazuje też sposoby realizacji idei dla firm, które są na początku cyrkularnej ścieżki. Zachęca tym do podejmowania i kontynuacji działań w zakresie GOZ.

  Opis praktyki

  Konieczność dostosowania się biznesu do zmieniających się przepisów prawa oraz chęć promowania idei gospodarki cyrkularnej zainspirowała firmę Stena Recycling do powołania w 2017 roku konkursu „Stena Circular Economy – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego”, ogólnopolskiego konkursu promującego idee GOZ wśród przedsiębiorców i studentów. W 2020 roku odbywa się już czwarta edycja wyłaniająca Liderów Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zarówno wśród firm międzynarodowych, jak i mniejszych podmiotów oraz start-upów. Część konkursu dedykowana jest również studentom z ciekawymi pomysłami na wdrożenie i promocję idei.

  W konkursie przewidziano trzy kategorie:

  • dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli dobrą praktykę z zakresu GOZ
  • dla przedsiębiorców, którzy w ciekawy sposób promują ideę GOZ
  • dla studentów, którzy zaproponują nowatorski sposób wdrożenia zasad GOZ

  Zgłoszenia do IV edycji konkursu przyjmowane były do 28 lutego 2021 roku.

  Oceniać będzie he 9-osobowe Jury ekspertów z obszaru GOZ, reprezentujących różne firmy i instytucje, które są partnerami merytorycznymi konkursu: Kampanię 17 Celów, Akademię Leona Koźmińskiego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Organizację Odzysku Opakowań Rekopol, Polską Izbę Gospodarki Odpadami, Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą, Tygodnik Polityka, Stenę Recycling Polska i Stenę Recycling International.

  Wyłonieni przedsiębiorcy w ramach nagrody mają możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, a studenci – grant na realizację projektu edukacyjnego i notebooka.

  Efekty

  Konkurs pozwala zwiększyć świadomość na temat GOZ przede wszystkim wśród dwóch grup: przedsiębiorców oraz studentów, ale także wśród ogółu społeczeństwa, dzięki współpracy z mediami. Projekt stał się platformą wymiany pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ dla biznesu i środowiska akademickiego. Liczne rozmowy z przedsiębiorcami, przeprowadzone w ramach promowania konkursu pozwoliły zainteresować tę grupę zagadnieniem. Doświadczenie pokazuje, że istnieje duża liczba przedsiębiorców, którzy już zrobili pierwszy krok w stronę GOZ, jednak nie mają wystarczającej wiedzy, by podejmować kolejne aktywności. Konkurs zwiększył ich wiedzę na ten temat i pokazał korzyści finansowe i środowiskowe wynikające z wdrażania GOZ. Pozwolił też nagrodzić firmy działające w zgodzie z ideą GOZ pokazując, że jest to praktyka godna naśladowania.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY