Przyda się!

  Akcja Ikea Retail zachęcająca konsumentów do dania drugiego życia już posiadanym przedmiotom za pomocą trzech kroków: Zadbaj, Napraw i Przerób. Kulminacją akcji była kampania przeprowadzona w Black Friday.

  Wyzwanie

  Skutki zmian klimatu i nadmiernego wykorzystywania surowców są coraz bardziej dotkliwe – IKEA wprowadzając kolekcję „Przyda się” zwraca uwagę na rzeczy, które większość z klientów ma w swoich domach i przekonuje, że nie ma potrzeby nadmiernego kupowania nowych mebli czy zabawek. Projekt dostarcza informacji o sposobach w jakie można odnowić, naprawić i dbać o już posiadane przedmioty.

  Opis praktyki

  Wdrażanie praktyki podzielone było na trzy etapy:

  I etap obejmował badanie podejścia Polaków do posiadania, przechowywania i pozbywania się rzeczy, a zebrane informacje pozwoliły na dobre zaplanowanie dalszych działań.

  W II etapie, jesienią 2018r. skupiono się na procesie twórczym: stworzenie kolekcji „Przyda się”, przygotowanie materiałów PR i zaplanowanie akcji marketingowej w social media.

  III etapem było przeprowadzenie kampanii podczas Black Friday 2019, opierającej się na publikacjach mediowych i kontaktach z konsumentami. Kampania polegała na promocji wirtualnej kolekcji IKEA „PRZYDA SIĘ”, złożonej z „długo leżącego kompletu jadalnianego z piwnicy”, „dawno nieotwieranej szafy”, „dawno zapomnianych produktów dziecięcych ze strychu” oraz „nigdy nieużywanych akcesoriów kuchennych”. Cena każdego elementu kolekcji wynosiła 0 zł i była wynikiem tego, że każdy z nas taką kolekcję posiada już w swoim domu. Wystarczy ją odkryć na nowo, zastanowić się, co już mamy, zanim skorzystamy z okazji na Black Friday.

  Efekty

  Kampania „Przyda się” była sukcesem medialnym – odnotowała zasięgi organiczne w mediach społecznościowych ok. 300 razy wyższe od zasięgów średnich. Ideą praktyki było zwrócenie uwagi na odpowiedzialną konsumpcję, możliwość ponownego wykorzystania tego, co konsumenci już posiadają i skłonienie do świadomego korzystania z promocji. Dla IKEA Retail w Polsce kampania „Przyda się” stała się pierwszym krokiem w kierunku promocji zasad GOZ i pokazania, że biznes może mieć w jej tworzeniu kluczową rolę. Była też świetnym narzędziem do opowiedzenia, czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym w codziennym domowym życiu, zaznajamiając opinię publiczną z tym określeniem i przybliżając jej ideę konsumentom.

  Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2019, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, część IV „Na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym”

  Praktyka zwyciężyła w konkursie Stena Circular Economy Award.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY