Re-think Circular Economy Forum | Mediolan 2022

  Celem wydarzenia jest omówienie i przeanalizowanie potencjalnych ścieżek rozwoju 5 kluczowych obszarów gospodarczych dla wdrożenia gospodarki cyrkularnej.

  O konferencji

  Konferencja Re-think Circular Economy Forum, która odbędzie się w Mediolanie w dniach 10-11 lutego 2022 roku, ma na celu przedstawienie wizji makrotrendów, możliwych ścieżek ewolucyjnych i głównych projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

  Głównym celem wydarzenia jest stymulowanie rozwoju innowacyjnych i przedsiębiorczych działań, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na praktyczne wdrażanie idei GOZ w funkcjonujące na świecie systemy gospodarcze.

  Wydarzenie skupi się na 5 głównych obszarach tematycznych:

  • przemysł rolno-spożywczy: przegląd nowych metod odzysku i ograniczania odpadów spożywczych, nowe formy konserwacji i dystrybucji żywności oraz nowe zrównoważone praktyki rolnicze;
  • tekstylia i moda: przegląd dobrych praktyk stosowanych w przemyśle tekstylnym, które mają na celu zachowanie wartości produktu poprzez odzysk, recykling i regenerację, zmniejszenie ilości odpadów i optymalizację zasobów;
  • miasta: prezentacja projektów i możliwych trendów rozwojowych ku gospodarce obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych miast, mobilności, rowerów i odpadów oraz gospodarki wodnej w miastach;
  • materiały: przegląd współczesnych osiągnięć w zakresie ponownego wykorzystania i regeneracji materiałów oraz możliwe trendy na przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i budowy;
  • technologie: prezentacja innowacyjnych rozwiązań i aplikacji cyfrowych możliwych do wykorzystania we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Pierwszy dzień konferencji prowadzony będzie głównie w języku włoskim, natomiast drugi w całości w języku angielskim.

  Więcej informacji o wydarzeniu wraz z formularzem zgłoszeniowym (możliwość udziału w konferencji w trybie on-line lub stacjonarnym) można znaleźć na stronie konferencji.