Przegląd wskaźników GOZ

  Bezpłatny webinar będący pigułka wiedzy o wskaźnikach GOZ. Jakie wskaźniki cyrkularności są dziś dostępne? Co mierzy nowy wskaźnik GRI 306 Waste? Czy Barometr Wpływu jest dobrym narzędziem do mierzenia cyrkularności? Wydarzenie jest częścią cyklu o wskaźnikach ESG.

  Tematyka

  Zapraszamy na webinar o wskaźnikach GOZ, który jest  efektem współpracy Akademii GOZ i Kampanii 17 Celów.

  Wskaźniki GOZ to wskaźniki mierzące cyrkularność firmy. Są niezbędne, aby zbadać poziom zamknięcia obiegu materiałowego, zgodność z zasadami GOZ, określić słabe i mocne strony firmy w tym zakresie, a także oceniać nowe rozwiązania, produkty i modele biznesowe. Ich analiza jest konieczna, aby móc przeprowadzić transformację w kierunku GOZ. Zestandaryzowane wskaźniki są też niezbędne w celach sprawozdawczych.

  Podczas webinaru dokonamy przeglądu wskaźników GOZ dla biznesu. Odpowiemy sobie na pytania jakie wskaźniki cyrkularności są dziś dostępne? Co mierzy nowy wskaźnik GRI 306 Waste? Czym jest Circulytics, Material Circularity Indicator i CTI Tool? Czy Barometr Wpływu jest dobrym narzędziem do mierzenia cyrkularności?

  O wskaźnikach mówić będzie Aleksandra Kretkowska, ekspertka ds. GOZ w CSR Consulting.

  Obejrzyj webinar

  Kampania 17 Celów

  Kampania 17 Celów to międzysektorowa inicjatywa mobilizująca biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

  Barometr Wpływu to narzędzie to narzędzie Kampanii 17 Celów. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu. Służy mierzeniu wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. Zawiera również wskaźniki GOZ. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

  Organizacja

  Webinar jest częścią nowego cyklu spotkań „Przy kawie o wskaźnikach” Kampanii 17 Celów. Spotkania „Przy kawie o wskaźnikach” poświęcone są raportowaniu ESG firm. Analizowane jest na nich co warto raportować i jak dobrze dobrać wskaźniki.