Let’s talk about ETV as a tool to foster circular economy value chains and business models

  Wydarzenie poświęcone możliwościom wykorzystania systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) jako narzędzia wspierającego polityki na rzecz budowania gospodarki obiegu zamkniętego, w szczególności cyrkularnych łańcuchów dostaw i modeli biznesowych.

  O webinarze

  W najbliższy czwartek (17.02.22) o godzinie 10.00 odbędzie się webinar pt. Let’s talk about ETV as a tool to foster circular economy value chains and business models, który organizowany jest w ramach projektu LIFEproETV.

  Wydarzenie będzie poświęcone możliwościom wykorzystania systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) jako narzędzia wspierającego polityki na rzecz budowania gospodarki obiegu zamkniętego, w szczególności cyrkularnych łańcuchów dostaw i modeli biznesowych.

  Spotkanie poprowadzone będzie w kontekście trwających prac KE dotyczących zrównoważonej polityki produktowej, w tym zielonych deklaracji (Green Claims) oraz przeglądu dyrektywy dotyczącej ekoprojektowania. Wydarzenie jest skierowane do decydentów, władz i ekspertów zaangażowanych we wdrażanie planu działania dotyczącego GOZ oraz powiązanych polityk i przepisów na szczeblu UE, krajowym i regionalnym, a także dostawców zielonych technologii, zrzeszeń branżowych sektorów powiązanych z realizacją GOZ, jak również ekspertów uczestniczących w rewizji dyrektywy w sprawie ekoprojektowania.

  W gronie prelegentów znaleźli się:

  • Ladeja Godina Košir, Founder & Director of Circular Change and Chair of European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP)
  • Norbert Pralle, Head of Innovation Management, Zentrale Technik, Ed. ZÜBLIN AG and Chairman of European Network of Construction Companies for Research and Development (ENCORD)
  • Romana Jordan, European Institute of Innovation and Technology GB Government board member and Advisor to the Director of Jožef Stefan Institute
  • Valentina Costa, Emilia-Romagna Region, Directorate General for Environment and Territory
  • Emmanuelle Maire , Head of Unit, Circular Economy, Sustainable Production & Consumption, DG Environment
  • Ignacio Calleja, Thematic Officer for Circular Economy and Recycling at EIT RawMaterials
  • Martin Pecanka, ETV Secretariat, LGI Sustainable Innovation
  • Izabela Ratman-Kłosińska – LIFEproETV Coordinator, Institute for Ecology of Industrial Areas
  • Rovena Preka, ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Department for Sustainability

  Webinar jest organizowany we współpracy z European Circular Economy Stakeholders Platform i wsparciem Sekretariatu Programu ETV UE. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.