I Kongres GOZ

  Kongres GOZ 2030 to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich interesariuszy GOZ (przedstawicieli biznesu, decydentów, organizacji i instytucji związanych z GOZ, ekspertów z dziedziny zrównoważonego rozwoju, badaczy, środowiska naukowego oraz innowatorów) i wspólne szukanie konkretnych rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy stworzyć miejsce dyskusji i wymiany wzajemnych doświadczeń, inspirujące do strategicznej zmiany i budujące obszary do współpracy.

  Cele Kongresu GOZ

 •  Przekazanie wiedzy na temat najlepszych praktyk z zakresu GOZ,
 •  Przedstawienie nowych perspektyw, jakie niesie GOZ,
 •  Zaprezentowanie ciekawych case studies pokazujących sukcesy wdrażania strategii GOZ,
 •  Networking,
 •  Współpraca międzysektorowa,
 •  Wymiana doświadczeń pomiędzy interesariuszami,
 • Partnerzy