Europa zeroemisyjna i cyrkularna - przyszłość czy utopia?

  W trakcie debaty omówione zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską i europejskim przemysłem w drodze do osiągnięcia zeroemisyjności i cyrkularności.

  O wydarzeniu

  Postępujące zmiany klimatyczne i wynikające z nich zagrożenia wymagają od nas całkowitego przeformułowania dotychczasowych modeli produkcji, konsumpcji i stylu życia, a co za tym idzie – dążenia do neutralności klimatycznej i stworzenia zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

  W trakcie debaty, która odbędzie się 27 czerwca 2022 roku w godzinach 12:00 – 13:30, omówione zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską i europejskim przemysłem w drodze do osiągnięcia tych celów. Poruszymy zatem kwestie związane ze spójną legislacją, wspierającą innowacje, rozwojem i konkurencyjnością przemysłu; potrzebą zapewnienia większego dostępu do alternatywnych surowców i źródeł energii; angażowaniem i wspólnym działaniem wszystkich interesariuszy branży, a także zmianą postaw konsumenckich u dużej części populacji.

  W dyskusji wezmą udział:

  • Robert Chciuk, Pełnomocnik polskiego rządu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym;
  • Rozalina Petrova, Członkini gabinetu komisarza UE ds. Środowiska Virginijusa Sinkevičiusa;
  • Adam Jarubas, Europoseł i członek Komisji Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego;
  • Hervé Millet, Dyrektor Rady Strategicznej Climate & Production w Plastics Europe;
  • Janek Vähk, Koordynator Programu Klimat, Energia i Zanieczyszczenie powietrza w think-tanku Zero Waste Europe.

  Moderacja: Karolina Zbytniewska, Redaktor Naczelna EURACTIV Polska.