The Circular Voice

  Raport Stena Recycling z badania opinii konsumentów na temat produktów i materiałów cyrkularnych.

  Każdego roku na świecie wydobywa się około 100 mld ton nowych materiałów. Obecnie przetwarzamy i ponownie używamy zaledwie 8,6% tego, co produkujemy. To oznacza, że co najmniej 90% wszystkich wydobywanych surowców jest przez nas marnowanych. Jaki stosunek do materiałów cyrkularnych mają konsumenci? Czy firmy, tworząc zrównoważone wersje produkowanych dóbr, odpowiadają w ten sposób na oczekiwania swojej grupy docelowej? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w raporcie z badania, które Stena Recycling przeprowadziła w styczniu 2022 roku. 

  Raport Circular Voice zawiera wyniki badania konsumenckiego realizowanego w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii i Polsce we współpracy z agencją badawczą Origo Group. W każdym z tych krajów zapytano 1000 konsumentów o ich opinie na temat odzyskanych surowców, właściwości produktów, oferty, wzorów konsumpcji, przeszkód i oczekiwań wobec różnych podmiotów. W badaniu skoncentrowano się na produktach, które są wytwarzane z odzyskanych surowców i które można przetworzyć.

  Zdecydowana większość polskich konsumentów oczekuje, że kupowane przez nich produkty będą powstawały z materiałów z recyklingu. 80% ankietowanych Polaków uważa, że ważna jest szeroka oferta tego typu produktów, ułatwiających prowadzenie zrównoważonego stylu życia. 8 na 10 ankietowanych chciałaby, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach surowce z odzysku oraz aby tak powstające produkty były wyraźnie oznaczone. 65% przebadanych Polaków uważa, że produkty wytworzone z surowców pochodzących z recyklingu są tej samej jakości, co wyprodukowane z nowych materiałów.

  Polscy konsumenci oprócz wyrażenia opinii na temat zrównoważonych produktów, deklarują podejmowanie konkretnych działań. 38% ankietowanych przyznało, że w ostatnim roku zrezygnowało z produktów lub usług, które nie powstały w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aż 70% ankietowanych zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków i dostosowanie konsumpcji tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat. Jednocześnie ankietowani wskazują na przeszkody w kupowaniu produktów wykonanych z odzyskanych surowców. Dla co piątego Polaka jedną z barier są zbyt wysokie koszty, dla 28% badanych oferta tego rodzaju produktów jest zbyt mała, a 29% ankietowanych przyznało, że trudno jest zrozumieć, które produkty faktycznie powstały z odzyskanych materiałów. 

  Pięć istotnych wniosków z badania to:

  • 8 na 10 Polaków uważa za ważne wykorzystanie przez producentów w produktach materiałów pochodzących z recyklingu,
  • 4 na 10 uważa, że wytwarzania produktów, których nie można poddać recyklingowi, powinno się zakazać,
  • 8 na 10 Polaków chce wyraźnego oznakowania produktów zawierających materiały z recyklingu,
  • 63% chce dostosować swoją konsumpcję do stylu życia przyjaznego dla klimatu,
  • Polacy uważają, że biznes ma obowiązek zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY