ReShaping Plastics

  "ReShaping Plastics" zawiera analizę różnych scenariuszy opracowanych na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących innowacji, zobowiązań i rozwiązań legislacyjnych.

  Raport “ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego Klimatycznie Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie” został przygotowany przez SYSTEMIQ przy wsparciu zespołu ekspertów, składającego się z reprezentantów instytucji unijnych, NGO, środowiska naukowego oraz przemysłu. Opracowanie dokumentu zostało zlecone przez europejskich producentów tworzyw sztucznych, aby pomóc jak najskuteczniej reagować na wyzwania związane z odpadami tworzyw i z nasileniem kryzysu klimatycznego. Jego celem była ocena postępów i analiza możliwych sposobów działania, które pozwoliłyby przyspieszyć w Europie zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

  „ReShaping Plastics” zawiera analizę różnych scenariuszy opracowanych na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących innowacji, zobowiązań i rozwiązań legislacyjnych. Raport potwierdza, że cyrkularność jest główną siłą napędową redukcji emisji dwutlenku węgla oraz podkreśla znaczenie działań, które podjąć należy w całym łańcuchu wartości tworzyw, by założone cele było możliwe do osiągnięcia. W celu przyspieszenia zmian systemowych niezbędne są również znaczne inwestycje w sektorze prywatnym i publicznym, dalsze innowacje technologiczne, nowa infrastruktura i nowe modele biznesowe.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY