Raport Otwarcia Polskiego Paktu Plastikowego

  Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym raportem rocznym Polskiego Paktu Plastikowego.

  We wrześniu 2020 roku, po raz pierwszy w historii, firmy reprezentujące różne elementy łańcucha wartości opakowań zadeklarowały wspólne osiągnięcie sześciu celów strategicznych do 2025 roku, przyczyniających się do zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce w ramach Polskiego Paktu Plastikowego.

  Zaprezentowany Raport Otwarcia ma na celu określenie stanu początkowego Paktu wobec ustalonych celów oraz przedstawienie najlepszych praktyk członków w tym zakresie. W dokumencie znaleźć można kluczowe dane dotyczące wykorzystania surowców pierwotnych i wtórnych w opakowaniach, innowacyjną metodykę określania recyklowalności opakowań, analizę rynku gospodarki odpadami oraz wiele innych, inspirujących treści wzbogaconych wypowiedziami ekspertów. Dane przestawione w raporcie będą punktem odniesienia w określaniu postępu w realizacji celów w kolejnych latach działalności Paktu.

  Publikacja przygotowana została w oparciu o indywidualne raporty firm członkowskich, opracowane jednolitą metodyką Fundacji Ellen MacArthur, a także podsumowanie dotychczasowych prac Grup Roboczych i innych działań podejmowanych przez Pakt w trakcie pierwszego roku funkcjonowania na polskim rynku.

  Więcej o działaniach Polskiego Paktu Plastikowego można znaleźć na stronie inicjatywy.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY