Raport GO!Z 2021 - polska droga do cyrkularności

  Raport opublikowany przez Fundację Circular Poland w 2021 roku to interesujący głos w dyskusji o priorytetach w spojrzeniu na cyrkularność produktów.

  Raport podsumowuje wyniki pierwszej edycji Badania GO!Z, które rozpoczęło się na przełomie lutego i marca 2021 r. Wzięły w nim udział 54 organizacje, które odpowiadając na pytania, zdefiniowały ogólne czynniki wpływające na możliwość transformacji w kierunku modeli cyrkularnych. W celu poszerzenia perspektywy, autorzy przeprowadzili 22 pogłębione wywiady z wybranymi przedstawicielami firm, które uzupełnione zostały o wypowiedzi ekspertów. Całość podsumowana jest wskazaniem 5 najważniejszych czynników wspierających GOZ w Polsce.

  Aspekty poruszane w raporcie to nie tylko spojrzenie na rozumienie pojęcia gospodarki obiegu zamkniętego w firmach oraz stojące przed wszystkimi uczestnikami rynku wyzwania, ale również interesujący głos w dyskusji o priorytetach w spojrzeniu na cyrkularność produktów.

  Badanie i raport zrealizowała Fundacja Circular Poland wspólnie z firmą Interseroh i Fundacją Koalicja na rzecz Polskich Innowacji.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY