On the Green Way

  Zachęcamy do zapoznania się raportem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, którego Partnerem Merytorycznym jest CSR Consulting.

  Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) zaprezentowała w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego raport, w którym zaprezentowała wyniki badań skandynawskich firm w kontekście zielonej transformacji, jak również realizowania celów zrównoważonego rozwoju.

  Jak wynika z dokumentu, biznes i społeczeństwa bezpośrednio odczuwają negatywne konsekwencje zmian klimatycznych, a społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera szczególnej wagi. Gospodarka obiegu zamkniętego staje się nie tylko trendem, ale prawdziwą potrzebą konsumentów, którzy coraz bardziej świadomie chcą podejmować decyzje. Tymczasem wskaźnik cyrkularności państw Unii Europejskiej wyliczany przez Eurostat jako stosunek mate­riałów odzyskanych i zwróconych do gospodarki do zużycia krajowego materiałów wynosi 12,8%. Tendencja ta jest wzrostowa, jednak tempo przyrostu zbyt wolne w kontekście potrzeb wszystkich interesariuszy.

  Publikacja prezentuje zaangażowanie firm we wdrażaniu rozwiązań na rzecz środowiska, ale przede wszystkim wskazuje kierunki i potrzeby zmian w drodze do budowania zrównoważonej przyszłości.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY