Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)

  Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowujący badanie zrealizowane w II połowie 2020 roku, którego celem było zgromadzenie wiedzy pozwalającej na uwzględnienie zagadnień gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w perspektywie finansowej 2021-2027.

  Eksperci skoncentrowali swoją uwagę na analizie uwarunkowań wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego oraz zdiagnozowaniu trendów w tym obszarze. Prześledzili potencjał polskich jednostek naukowo-badawczych w zakresie generowania innowacyjnych rozwiązań oraz dostępne formy wsparcia działalności przedsiębiorstw w obszarze GOZ. Zaprezentowane w podsumowaniu wnioski i rekomendacje podkreślają znaczenie budowania świadomości oraz konieczność podejmowania międzysektorowej współpracy we wdrażaniu cyrkularnych modeli gospodarczych w życie.

   

   

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY