Mapa Drogowa Polskiego Paktu Plastikowego

  Zachęcamy do zapoznania się ze strategicznym dokumentem Polskiego Paktu Plastikowego.

  Polski Pakt Plastikowy 18 maja 2022 roku opublikował Mapę Drogową. To strategiczny dokument, który szczegółowo opisuje sposób, w jaki Polski Pakt Plastikowy realizuje sześć celów strategicznych, których spełnienie pozwoli na zamknięcie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce do 2025 roku. To pierwszy tego typu dokument w Polsce. Wskazuje on na kluczowe efekty, jakie musimy osiągnąć i zadania, które nam to umożliwią.

  Działania Polskiego Paktu Plastikowego przekładają się na zmiany na trzech poziomach. Pierwszym jest zmiana wewnątrz organizacji, które należą do inicjatywy – w tym momencie są to 34 firmy reprezentujące wszystkie etapy łańcucha wartości oraz 16 członków wspierających: organizacji międzynarodowych, pozarządowych, branżowych oraz jednostek badawczych. Drugim poziomem są wspólne działania, gdzie, wykorzystując efekt synergii, członkowie i członkowie wspierający Paktu razem prowadzą projekty, tworzą narzędzia, raporty, czy kampanie. Ostatni poziom to zmiana na rynku – właśnie na tym poziomie funkcjonuje także Mapa Drogowa. Zawarte w niej szanse dla rynku opakowań są adekwatne dla wszystkich jego przedstawicieli, bez względu na to czy i jak współpracują z Polskim Paktem Plastikowym.

  – Zadania wynikające z Mapy Drogowej Paktu charakteryzuje wysoki poziom ambicji. Znaleźć w niej można szereg badań i analiz rynku (jak np. badanie rynku sortowni, analiza barier wykorzystania recyklatów w opakowaniach, czy stworzenie mapy przepływów opakowań i odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w Polsce), ale i bardzo konkretnych działań dla poszczególnych etapów łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych (np. eliminacja opakowań nadmiernych i problematycznych, stosowanie określonych zasad ekoprojektowania, czy prowadzenie projektów w zakresie zamykania obiegu dla opakowań). Wiemy, że aby udało się zrealizować te założenia, konieczne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy związanych z opakowaniami z tworzyw sztucznych. Dlatego też niezwykle cieszymy się, że stale powiększa się grono osób i instytucji zaangażowanych w prace Paktu – mówi Dorota Żmudzińska, ekspertka ds. GOZ i gospodarki odpadami w Polskim Pakcie Plastikowym.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem na stronie Polskiego Paktu Plastikowego.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY