Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i na dużą skalę

  Publikacja odpowiada na pytanie, czym jest opakowanie nadające się do recyklingu oraz przekazuje praktyczne wskazówki w zakresie oceny jego przydatności do recyklingu.

  Publikacja Polskiego Paktu Plastikowego pt. „Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i nad dużą skalę” to pierwszy tego typu dokument na polskim rynku. Jego celem jest upowszechnienie definicji opakowania nadającego się do recyklingu, opracowanej przez Fundację Ellen MacArthur z jednoczesnym uwzględnieniem definicji funkcjonujących w polskim prawodawstwie. 

  W pierwszej części opracowania Autorzy analizują definicję „opakowania nadającego się do recyklingu” oraz wyjaśniają, co uznaje się za opakowanie oraz czym są jego elementy i składniki. Interpretacja pojęć została połączona z prezentacją konkretnych przykładów. Druga część opracowania skupia się na praktyce – pokazuje w jaki sposób, krok po kroku, przeprowadzić ocenę przydatności do recyklingu w praktyce i na dużą skalę.

  Dokument jest kluczowy w kontekście realizacji i raportowania celu 3 Polskiego Paktu Plastikowego: 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Mogą jednak z niego korzystać wszyscy uczestnicy łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych:

  • firmy wprowadzające opakowania do obrotu – instrukcja przeprowadzenia oceny przydatności do recyklingu stanowi wsparcie dla firm członkowskich Paktu w trakcie procesu raportowania ilościowego celu 3, a firmom spoza Paktu umożliwia przeprowadzenie takiej oceny we własnym zakresie,
  • firmy niewprowadzające opakowań do obrotu – ponieważ prezentowana w dokumencie definicja uwzględnia konieczność istnienia efektywnego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, działania wszystkich podmiotów na rynku (szczególnie związanych z gospodarką odpadami) wpływają na założenia stosowane w metodyce i są kluczowe w kontekście oceny opakowania pod kątem nadawania się do recyklingu.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY