Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060

  Global Plastics Outlook to raport prezentujący prognozy dotyczące tworzyw sztucznych do 2060 r.

  Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi jest jednym z największych wyzwań środowiskowych XXI wieku. Wraz z rosnącymi potrzebami gospodarczymi oraz konsumenckimi szacuje się, że globalne zapotrzebowanie na te materiały wzrośnie prawie trzykrotnie do 2060 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r., co będzie miało rozległy wpływ na stan środowiska naturalnego. Osiągnięcie globalnego celu, jakim jest wyeliminowanie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, aby minimalizować jego negatywny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzkie, wymaga wspólnych celów i skoordynowanych wysiłków na poziomie światowym.

  Jakie kompleksowe środki mogą wdrożyć kraje w celu zwalczania rosnącego problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi? Jakie decyzje polityczne należy podjąć w zakresie zarządzania wszystkimi etapami cyklu życia produktów z tych materiałów? Jakie działania należy wdrożyć na szczeblu regionalnym, jak i globalnym?

  Na te pytania odpowiedzi starają się znaleźć autorzy raportu raportu OECD Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060. Dokument ten zawiera zestaw spójnych prognoz dotyczących tworzyw sztucznych do 2060 r., w tym wykorzystania ich i ponownego użycia, pozostających odpadów oraz ich wpływu na stan środowiska naturalnego.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY