Cyrkularne zarządzanie odpadami

  Publikacja Cyrkl.com opisuje 6 zasad gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym wraz z przykładami ich wdrożeń w przedsiębiorstwach.
  „Cyrkularne zarządzanie odpadami” to publikacja Cyrkl.com, międzynarodowej firmy technologiczno-konsultingowej. Przedstawia ona 6 podstawowych zasad gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, wraz z przykładami konkretnych wdrożonych rozwiązań firm.

  Omawiane 6 zasad to:

  1. Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja
  2. Sortowanie odpadów na komponenty nadające się do recykling
  3. Zamknięte cykle recyklingu
  4. Cyfrowe i efektywne zarządzanie odpadami
  5. Wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji
  6. Analiza składu naszych produktów i możliwości ich recyklingu

  Jedno z omawianych rozwiązań dotyczy materiałów, które w wyniku produkcji powstają jako produkty uboczne, a przez to nie są klasyfikowane jako odpady. W jednej firm z branży inżynierskiej, w której Cyrkl.com przeprowadził Cyrkularny Skan Odpadów, dzięki wprowadzeniu tej metody udało się zmniejszyć wytwarzanie odpadów z 15 000 do 700 ton rocznie. Przykładem jest również sprzedaż pozostałych po produkcji pudeł kartonowych do ponownego użycia. Ze sprzedaży kartonu można uzyskać do kilkuset złotych, a przy tym zadbać o środowisko.

  Sześć prostych kroków może doprowadzić do zmian w gospodarce odpadami w przedsiębiorstwach – w kierunku zrównoważonego rozwoju, ekologii i znacznych oszczędności finansowych. To jest głównym przesłaniem publikacji Cyrkl.  Jest ona polecana osobom zajmującym się gospodarką odpadami w firmach, którym może posłużyć jako przewodnik do redukcji emisji CO2 i zwiększenia oszczędności.