Circularity Gap Report

  Jubileuszowy raport Circularity Gap, w którym spojrzenie na tematykę GOZ otwiera perspektywę szukania i stosowania cyrkularnych rozwiązań przez szerokie grono interesariuszy.

  Piąty raport Circularity Gap opracowany przez Circle Economy.

  Autorzy publikacji zwracają uwagę na konieczność stawiania GOZ w centrum działań wszystkich interesariuszy, bez względu na reprezentowany sektor, departament czy funkcję, która pomoże m.in. w odpowiedniej dystrybucji środków finansowych. Podkreślają także rolę budowania międzysektorowych partnerstw jako podstawy w tworzeniu systemowych rozwiązań wspierających przechodzenie z gospodarki liniowej na cyrkularną. 

  Gospodarka obiegu zamkniętego prezentowana jest w raporcie w kontekście szerszym, nie tylko jako odpady i recykling. Widać to doskonale w 21 rozwiązaniach obejmujących 6 obszarów społecznych: komunikacji, opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych, mobilności, żywienia oraz mieszkalnictwa i infrastruktury. Mogą z nich skorzystać zarówno przedstawiciele biznesu, rządów oraz samorządów. 

  Wartą uwagi jest opracowana grafika prezentująca w formie galaktyki, jak daleko od centrum (będącego symbolem przestrzeni zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne i sprawiedliwość społeczną) znajduje się 176 krajów. Na jednej z orbit można znaleźć Polskę, która została zdiagnozowana jako kraj o wysokim wskaźniku rozwoju społecznego, a jednocześnie z dużym śladem ekologicznym (każdego roku wykorzystujemy zasoby ponad dwóch planet).

  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY