Circular Transition Indicators v3.0

  Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju opublikowała wersję 3.0 Wskaźników Transformacji Cyrkularnej (CTI v.3.0).

  Decyzje o przechodzeniu na cyrkularne modele biznesowe zostają podejmowane coraz częściej nie tylko z powodu presji wywieranej na firmy, ale także dzięki dostrzeżeniu szansy na wzrost ich konkurencyjności. Świadome przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z szansy jaką oferuje zmiana sposobu myślenia z liniowego na cyrkularny – dzięki temu firmy mogą dalej rozwijać się finansowo, jednocześnie budując odporność i stawiając czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, takim jak zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności czy  rosnące nierówności. Wraz z upowszechnieniem się tematyki gospodarki obiegu zamkniętego pojawia się konieczność aktualizowania także ram, które pozwalają biznesowi weryfikować postępy i sprawdzać swoje miejsce w odniesieniu do podjętych zobowiązań. W związku z tą potrzebą, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opublikowała nową wersję 3.0 wskaźników Circular Transition Indicators (CTI). 

  Wskaźniki Transformacji Cyrkularnej pomagają firmom reagować na rosnące zapotrzebowanie w zakresie raportowania zmian ku cyrkularności. Zapewniają prosty i spójny sposób pomiaru kluczowych elementów wpływających na wdrażanie obiegu zamkniętego dla każdego sektora oraz pomagają zdefiniować obszary, które wymagają szczególnej uwagi, jak ilość generowanych odpadów, zużycie zasobów pierwotnych czy też redukcja emisji gazów cieplarnianych. CTI v3.0 zawiera również dodatkowe wskaźniki dot. wydłużenia okresu eksploatacji i wytyczne dot. ustalania priorytetów działań biznesowych. Całość uzupełniona jest o narzędzie online, opracowane we współpracy z Circular IQ, umożliwiające firmom przeprowadzanie pomiarów poszczególnych elementów podlegających ocenie, śledzenie ich wyników w czasie i budowanie solidnych fundamentów dla cyrkularności w firmie.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY