Circular buildings and infrastructure

  Raport prezentujący wyzwania dla sektora budowlanego stojące na drodze ku cyrkularności oraz zbiór dobrych praktyk.

  Sektor budowlany jest jednym z tych rodzajów działalności, która ma ogromny wpływ na inne sektory, lokalne miejsca pracy oraz jakość życia. Odpowiada za 50% surowców wykorzystywanych na terenie Europy oraz generowanie ponad 35% odpadów. W związku z tym, jeśli zależy nam na osiągnięciu ambitnych celów klimatycznych, niezbędne jest jak najsprawniejsze przekształcenie sektora budowlanego na bardziej cyrkularne i zrównoważone. 

  Raport „Circular buildings and infrastructure”, opracowany przez European Circular Economy Stakeholder Platform, został przygotowany w 2021 roku i wykorzystany jako punkt wyjścia do dyskusji podczas konferencji „Towards a new normal: Sustainable products for sustainable consumption”, która odbyła się w marcu 2022 roku. W dokumencie, podzielonym na 4 części, zaprezentowane są dane oraz wykresy analizujące sektor budowlany pod kątem jego wpływu na środowisko, a także dobre praktyki już wdrażane na każdym etapie łańcucha wartości. Autorzy koncentrują się nie tylko na tworzonych budynkach, ale także powstającej miejskiej infrastrukturze, takiej jak drogi, mosty czy wodociągi, o których nie należy zapominać myśląc o cyrkularnych wyzwaniach dla sektora.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY