Kampania 17 Celów

  Kampania mobilizująca polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, prowadzona w szerokim, międzysektorowym partnerstwie.

  Wyzwanie

  Agenda 2030 to strategia zrównoważonego rozwoju świata do 2030 roku, przyjęta jednogłośnie przez wszystkie kraje ONZ w 2015 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs), 169 zadań i 231 wskaźników mierzenia postępów ich realizacji. Jednym z Celów jest Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, definiowana zgodnie z zasadami GOZ. Inne Cele zawarte w Agendzie, dotyczące m.in. rozwoju innowacji, przeciwdziałania katastrofie klimatycznej czy zanieczyszczeniom wody i gleby również wpisują się w działania na rzecz wprowadzenia gospodarki cyrkularnej.

  Niestety, świat jest jeszcze daleko od realizacji Celów zawartych w dokumencie. Aby było to możliwe, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Biznes też musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa. Konieczna jest międzysektorowa współpraca rządów, samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu.

  Opis inicjatywy

  Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

  Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

  Pod parasolem Kampanii funkcjonuje szereg międzysektorowych inicjatyw na rzecz wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Portal GOZ w Praktyce jest jedną z nich, przyczyniając się do realizacji Celu 12. Zrównoważona konsumpcja i produkcja.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY