Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego

  PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie.

  Wyzwanie

  Rozwój technologii OZE powoduje konieczność zagospodarowania części z wyeksploatowanych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Szacuje się, że do 2050 roku w skali światowej może powstać ok. 78 mln ton odpadów związanych z OZE. Dlatego PGE równocześnie z rozwojem odnawialnych źródeł energii, realizuje inwestycje, dzięki którym będzie można zagospodarować odpady po instalacjach OZE.

  Opis inicjatywy

  PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawania odpadów i optymalne wydłużenie życia i wykorzystania surowców. Rozwiązania te będą dedykowane zarówno dla obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również dla energetyki odnawialnej.

  W ramach Centrum Badań i Rozwoju GOZ utworzony zostanie centralny ośrodek kompetencji Badawczo-Rozwojowych w obszarze zagospodarowania odpadów z przemysłu energetycznego z własnym laboratorium badawczo-technicznym. Jego zadaniem będzie praca nad technologiami i rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania odpadów, odzysku surowców oraz wytwarzaniu pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów. 

  W ramach prac związanych z GOZ istotne będą również aspekty prośrodowiskowe skoncentrowane na gospodarczym wykorzystaniu odpadów zdeponowanych na składowiskach odpadów w celu przywrócenia walorów naturalnych i inwestycyjnych terenom zdegradowanym i poprzemysłowym. Centrum zostanie otwarte w 2022 roku w Bełchatowie.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY