Europejski Zielony Ład

  Europejski Zielony Ład

  Regulacje Europejski Zielony Ład Nowa strategia UE do roku 2050 określająca przyszły europejski zielony ład: gospodarkę neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i sprawiedliwą. Pod koniec 2019 nastąpił gospodarczy „przełom jak lądowanie na księżycu”, według słów...
  Circular Transition Indicators

  Circular Transition Indicators

  Raport Circular Transition Indicators Autorzy wydanego w 2020 roku narzędzia wskazują potrzebę mierzenia cyrkularności w przedsiębiorstwach, udostępniając jednocześnie środki do przeprowadzenia analizy i interpretacji wyników. Publikacja z 2020 roku umożliwia...
  Circular Policy Action Brief

  Circular Policy Action Brief

  Raport Circular Policy Action Brief Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2019 gromadzi nowopowstałe regulacje dotyczące GOZ na różnych światowych rynkach, ułatwiając biznesowi adaptację do nowych wymagań. W kolejnej edycji publikacji Światowej...
  The New Big Circle

  The New Big Circle

  Raport The New Big Circle Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2018 roku stanowi dobry punkt wyjściowy do zapoznania się z ideą GOZ. Przedstawione są ogólne zasady i korzyści wynikające ze zmiany gospodarki na okrężną wraz z przykładami wdrożeń...