Dostęp

  Dostęp to model biznesowy znajdujący się na etapie użytkowania cyklu GOZ. Polega na zapewnieniu użytkownikowi końcowemu dostępu do produktu/zasobu zamiast jego posiadania.

  Klasycznym przykładem zastosowania tego modelu są wypożyczalnie – od bibliotek po wypożyczalnie samochodów. W wersji wirtualnej odpowiadają im platformy online dające do produktów wirtualnych – takie jak wypożyczalnie e-booków czy serwisy streamingujące filmy i seriale (Netflix, HBO GO) czy muzykę (Spotify, Tidal). Użytkownik może bezpłatnie lub płatnie korzystać z dostępnych tam produktów i zasobów, ale nie może ich posiadać na własność.

  Kolejnym zastosowaniem tego modelu są platformy współdzielenia. Podkreślają one rolę konsumentów i posiadanych przez nich dóbr w zmniejszeniu zapotrzebowania na zasoby. Rozwijają się bardzo prężnie dzięki nowym formom technologii cyfrowych. Konsumenci mogą wynajmować, dzielić się, zamieniać lub wypożyczać swoje rzadko wykorzystywane dobra. Dzięki temu zarabiają lub  oszczędzają pieniądze. Model ten tworzy nowe możliwości zarówno dla konsumentów, jak i korporacji czy mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorca zamiast dostarczać produkt, dostarcza klientom platformę do wymiany i dzielenia się dobrami, np. portal internetowy, aplikację mobilną czy bank czasu. To znanych platform współdzielenia należy BlaBlaCar czy AirBnB.

  Przykłady zastosowania modelu

  Loading...

   INICJATOR

   PARTNERZY

   INICJATOR I PARTNERZY