Zielony popiół

  Firma Lafarge zamyka obieg wytwarzanego w procesie spalania węgla popiołu, przekształcając go w dwa pełnowartościowe produkty.

  Wyzwanie

  Podczas spalania węgla, z którego firma Lafarge pozyskuje energię niezbędną do produkcji, powstają szkodliwe popioły lotne. Zakład Separacji Popiołów Siekierki oczyszcza je i przekształca w dwa rodzaje produktów, które wprowadzane są z powrotem do obiegu. Powstałe w ten sposób ProAsh® i paliwo High Carbon mają szerokie zastosowanie w różnych segmentach gospodarki – m.in. w przemyśle i sektorze budowlanym.

  Opis praktyki

  W lipcu 2018 roku dzięki współpracy firmy Lafarge i PGNiG Termika otwarty został drugi w Polsce Zakład Separacji Popiołów w Siekierkach. Zajmuje się on oczyszczaniem popiołów lotnych powstających podczas spalania węgla. Z materiału, który dotychczas uznawany był za odpad, uzyskuje się pełnowartościowy produkt oraz paliwo. Separowanie popiołów w obu zakładach możliwe jest dzięki zastosowaniu innowacyjnej linii produkcyjnej od firmy „Separation Technologies LLC” z USA, która opracowała opatentowaną technologię elektrostatycznej separacji materiałów mineralnych.

  Praktyka wydłuża cykl życia popiołu, przerabiając go na dwa rodzaje produktów: ProAsh® zawierający poniżej 5% części palnych oraz paliwo HiCarbon zawierające ok 30-50% części palnych. Każdy z nich ma inne zastosowanie. Popiół ProAsh® wykorzystywany jest w branży budowlanej jako pełnowartościowy surowiec do produkcji cementu, betonu towarowago i prefabrykacji. Produkt ten posiada Certyfikat wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, gwarantujący parametry jakościowe,kolor oraz stabilność produkcji. Paliwo HiCarbon wykorzystywane jest jako paliwo, ponieważ wciąż zawiera w sobie znaczące ilości niespalonego węgla, może być zatem ponownie stosowany w kotłowniach.

  Efekty

  Wydłużenie cyklu życia popiołu i ponowne wprowadzenie go do obiegu sprawia, że inwestycja bezpośrednio wpływa na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i w rezultacie znaczące oszczędności – pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Z materiału, który dotychczas uznawany był za odpad uzyskiwany jest pełnowartościowy produkt oraz paliwo. Znalazło to uznanie w oczach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał Zakładowi Separacji Popiołów Siekierki preferencyjną pożyczkę na rozwijanie projektu, w ramach programu priorytetowego „Racjonalna Gospodarka Odpadami”.

  Opracowano na podstawie lafarge.pl

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY