ZERO marnowania wody

  Grupa Carlsberg, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, wyznaczyła jako cel zmniejszenie o 50% zużycia wody w browarach i działania na rzecz ochrony wspólnych zasobów wodnych na obszarach wysokiego ryzyka.

  Wyzwanie

  Do 2025 r. 2/3 ludności na świecie może cierpieć z powodu niedoborów wody, zagrożone będą też ekosystemy[i]. Brak wody będzie miał też wpływ na przemysł, w tym produkcję piwa – woda stanowi 92% piwa i od niej zależy jego jakość. Efektywne zarządzanie wodą jest więc jednym z priorytetów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg.  Grupa, biorąc pod uwagę tę sytuacją i odnosząc się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, przyjęła w 2017 r. program pod hasłem Together Towards ZERO. Zakłada on m.in. ograniczenia zużycia wody w browarach firmy o 50% do 2030 r. z celem pośrednim – 25% do 2022 r. Aby zrealizować te zobowiązania, firma wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań w browarach na całym świecie. Dobrym tego przykładem jest Browar Fredericia ze stacją recyklingu wody, dzięki której ok. 90 proc. wody jest ponownie wykorzystywana.

  [i] UN Water. World Water Development Report 2018.

  Opis praktyki

  Carlsberg chce ograniczyć zużycie wody w browarach, ale także znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach działalności oraz zapewnić zrównoważony pobór wody i dostawy wody pitnej. Dlatego w browarach prowadzony jest m.in. stały monitoring zużycia wody celem natychmiastowej diagnozy wszelkich odchyleń i eliminacji ewentualnych niekontrolowanych „zużyć”. Ponadto, doskonalone jest zarządzanie gospodarką wodną i ściekami. Wykorzystywane są najlepsze rozwiązania służące obniżaniu zużycia wody. Oprócz szeregu inwestycji i modernizacji, pracownicy zgłaszają inicjatywy w tym obszarze w ramach programu Ciągłego Doskonalenia. Obecne średnie zużycie wody to ok. 3,0 hl wody/hl piwa. Do roku 2030 firma chce je ograniczyć do ok. 1,7 hl/hl. W Browarze Okocim w Brzesku zmodernizowano w 2017 r. oczyszczalnię ścieków, która obecnie spełnia najwyższe standardy oczyszczalni w aglomeracji i służy zarówno browarowi, jak i mieszkańcom Brzeska. Browar prowadzi też odzysk wody i jej powtórne wykorzystanie w stacji uzdatniania wody. Ponadto, zapewnia zarybianie stawów retencyjnych wody używanej po uzdatnianiu do produkcji. Ryby stanowią biomonitoring wody, co ma wpływ na bezpieczeństwo jej jakości. Zmodernizowany w latach 2013-2014 Browar Kasztelan w Sierpcu znacząco obniżył zużycie wody na kilku etapach warzenia piwa. M.in. dzięki podniesieniu OEE linii pakujących i zoptymalizowaniu procesu płukania filtrów na stacji SUW. Obecnie Browar Kasztelan zużywa 2,6 hl /hl. Natomiast w Browarze Bosman w Szczecinie – dzięki optymalizacji pracy zbiornika gorącej wody na warzelni – zmniejszono zużycie wody, energii i ilości wytwarzanych ścieków.

  Efekty

  Korzyści płynące ze zrównoważonego zarządzania wodą w browarach Carlsberg Polska przekładają się na znaczące jej oszczędności – także jako cennego surowca do produkcji piwa. W 2010 r. przy produkcji 1 hl piwa zużywano 3,67 hl wody. Obecnie jest to średnio 3,0 hl. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w Browarze Kasztelan, zużycie wody na 1 litr gotowego piwa spadło od 2012 do 2019 r o blisko 1,4 hl/hl i wynosi obecnie ok. 2,6 hl/hl. Rozwiązania wprowadzone w Browarze Bosman pozwalają m.in. zaoszczędzić 2000 hl gorącej wody tygodniowo. Zaś dzięki wielu modernizacjom w Browarze Okocim w 2018 r. średnie zużycie wody w browarze wynosiło 3,02 hl/hl, a w 2019 – 2,9 hl/hl.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY