Zastosowanie surowców wtórnych do produkcji opakowań PET

  KGL opracowała opakowania do kontaktu z żywnością z PET pochodzącego do 100% z recyklatów.

  Wyzwanie

  Proponowane rozwiązanie umożliwia rozwiązanie ważnego problemu środowiskowego w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i wpisuje się w założenia polityki UE w zakresie zmniejszenia ilości składowania odpadów poprzez ponowne użycie.

  Opis praktyki

  W ramach dobrej praktyki opracowano opakowania do kontaktu z żywnością z PET pochodzącego nawet do 100% z recyklatów. Proponowane rozwiązanie umożliwia rozwiązanie ważnego problemu środowiskowego w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i wpisuje się w założenia polityki UE w zakresie zmniejszenia ilości składowania odpadów poprzez ponowne użycie. Pozyskanie od recyklerów wstępnie przygotowanego płatka PET pozwala na zmniejszenie ilości zalegających odpadów, co jest kluczową cechą opracowywanego produktu i technologii odróżniającą ją od innych rozwiązań produktowych dostępnych na rynku. Posiadana przez KGL specjalistyczna wieża umożliwia przeprowadzenie procesu dekontaminacji (oczyszczenia), dzięki czemu możliwe jest zwiększanie udziału surowców pochodzących z recyklingu w bieżącej produkcji. Poddany dekontaminacji surowiec może mieć kontakt z żywnością, ponieważ w porównaniu do innych recyklatów, spełnia obowiązujące normy jakościowe. Dzięki temu tworzymy faktycznie użyteczne opakowania w 100 proc. z tworzyw pochodzących z recyklingu. Dodatkowo instalacja umożliwia poprawę własności przetwórczych i użytkowych recyklatów PET poprzez podniesienie lepkości na drodze polikondensacji w stanie stałym (proces SSP).

  Efekty

  Praktyka w trakcie wdrażania u klientów (stan na kwiecień 2021 r.).

  Polski Pakt Plastikowy

  Ta praktyka realizuje cele Polskiego Paktu Plastikowego.

  <a href="http://dev.gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>