DOBRE PRAKTYKI

  VI edycja konkursu Stena Circular Economy Award

  Już 9 stycznia 2023 rusza VI edycja konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Konkurs nagradza przedsiębiorstwa, które wdrażają bądź promują rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz studentów, którzy mają pomysł na wprowadzenie GOZ do biznesu lub społeczeństwa.

  Nawet 80% wpływu na środowisko danego produktu rozstrzyga się na etapie projektowania – już wtedy można wybrać rozwiązania, które ułatwią w przyszłości odzyskiwanie materiałów, a także ich ponowne wykorzystanie. Równie ważne jest zastosowanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. To właśnie w ten sposób mają one szansę wrócić do obiegu jako nowy materiał. A to tylko niektóre z aspektów gospodarki cyrkularnej. 9 stycznia 2023 roku, Stena Recycling po raz szósty rozpocznie przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Poprzez tę inicjatywę firma wspiera transformację polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny i tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami biznesu. Udowadnia, że ideę cyrkularną wdrażać mogą zarówno duże, międzynarodowe koncerny, średnie i małe przedsiębiorstwa, jak i startupy.

  W konkursie nagradzane są firmy, które wdrożyły najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej lub prowadzą działania promujące tę ideę oraz studenci, którzy mają pomysł na wprowadzenie rozwiązania gospodarki cyrkularnej w biznesie lub społeczeństwie. Zgłoszenia będzie można składać w trzech kategoriach:

  1. kategoria dla przedsiębiorstw, które już wdrożyły działania gospodarki obiegu zamkniętego w swoich firmach;
  2. kategoria dla firm, które promują idee GOZ wśród pracowników, biznesu lub społeczeństwa;
  3. kategoria dedykowana studentom, którzy mają pomysł na to jak wdrożyć lub promować gospodarkę obiegu zamkniętego.

  Do tej pory wpłynęło 188 zgłoszeń: 133 od przedsiębiorstw i 55 od studentów. Zwycięzcami ubiegłorocznej, piątej edycji zostały firmy, które już działają w zgodzie z ideą GOZ: Ikea Retail, Kaufland, woshwosh, a wyróżnienie otrzymały Allegro.pl i Ecobean. Dodatkowo, nagrodę pięciolecia konkursu zdobyła firma Stu Ergo Hestia.

  Odpowiedzialność środowiskowa staje się istotnym aspektem działalności firm na świecie. Chcąc odpowiedzieć na oczekiwania rynku i świadomych konsumentów, przedsiębiorstwa wdrażają działania zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Kreowanie nowych modeli biznesowych, zmiany w projektowaniu produktów, wsparcie inicjatyw związanych z ponownym wykorzystaniem – to wielkie kroki, które przynoszą korzyści środowisku i firmom – powiedział Piotr Bruździak Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

  Nagrodami dla firm biorących udział w konkursie są:
  – tytuł Lidera GOZ i promocja zwycięskiego rozwiązania
  – wybrana usługa Stena Recycling
  Nagrodami w konkursie dla studentów biorących w nim udział są:
  – możliwość prezentacji pomysłu biznesowi
  – notebook
  – dofinansowanie do wybranego kursu biznesowego

  Zgłoszenia oceni 9-cio osobowe Jury, w którego skład wchodzą:
  Małgorzata Greszta Kampania 17. Celów, Piotr Bruździak Stena Recycling Polska, prof. Bolesław Rok Akademia Leona Koźmińskiego i Instytut Innowacyjna Gospodarka, Michał Mikołajczyk „Rekopol” Organizacja Odzysku Opakowań, Marzena Strzelczak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Michał Dąbrowski Polska Izba Gospodarki Odpadami, Paulina Górska EKO Aktywistka (www.paulinagorska.com), Agnieszka Zielińska Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Bartłomiej Kozek – UNEP/GRID Warszawa.

  Stena Recycling
  Od 2001 roku Stena Recycling oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zarządzania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych. Przetwarza odpady i dostarcza nowe materiały do różnych gałęzi przemysłu. Wspólnie z klientami zbiera i poddaje recyklingowi wszelkie odpady poprodukcyjne, dając materiałom nowe życie w kolejnych produktach. Stena Recycling działa w 15 lokalizacjach w Polsce, każdego roku przetwarza ponad 800 tysięcy ton odpadów pochodzących z działalności biznesowej i przemysłowej, uzyskując z nich nowe surowce. We wszystkich obszarach swojej działalności Stena Recycling kieruje się filozofią CARE, czyli dbałością o klientów, pracowników, biznes i zasoby, a także o środowisko i społeczeństwo.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY