Surowiec tylko z recyklingu

  Stella Pack, dzięki nowym technologiom i patentom wdraża ideę ponownego użytku odpadów plastikowych i przekształcenia ich w worki na śmieci możliwe do recyklingu.

  Wyzwanie

  Na całym świecie, w każdej sekundzie zużywanych jest 160 000 worków plastikowych. W przeważającej większości są one jednorazowego użytku – recyklingowi poddawany jest mniej niż 1%. Firma Stella Pack S.A. postanowiła chronić środowisko naturalne poprzez udoskonalanie technologii recyklingu i produkcję najwyższej jakości worków na śmieci z regranulatu. Worki na śmieci STELLA po wykorzystaniu ponownie mogą trafić do recyklingu i kolejny raz posłużyć do produkcji worków.

  Opis praktyki

  Stosując opatentowane, zaawansowane formy recyklingu firma Stella Pack wytwarza regranulat o bardzo wysokiej czystości i jakości. W zakładach przetwarzane są odpady polietylenowe z procesów produkcyjnych, odpady po sklepowe i pomagazynowe, jak i najtrudniejsze do przetworzenia odpady komunalne pochodzące wprost z wysypisk śmieci. Dodatkowo, Stella Pack jako jedyna w Polsce dysponuje możliwością odbioru i przetworzenia odpadów plastikowych z sieci handlowych, pozyskując w ten sposób materiały do tworzenia recyklingowalnych worków na śmieci.

  Sam proces produkcji również jest przykładem zamykania obiegu: przedsiębiorstwo odzyskuje i filtruje używaną wodę oraz rozsądnie gospodaruje produktem ubocznym – ciepłem. Jest ono wykorzystywane do ogrzania pomieszczeń biurowych.

  Efekty

  Dzięki nowoczesnym liniom sortowniczym oraz produkcyjnym w zakładach Stella Pack miesięcznie ponownie przetwarzanych jest ponad 2 tysiące ton odpadów foliowych. Możliwości produkcyjne oraz zapotrzebowanie firmy na surowiec, dla wielu będący odpadem, ciągle rosną.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY