ZERO emisji dwutlenku węgla

  Korzystanie z odnawianych źródeł energii jest jednym z elementów gospodarki cyrkularnej, ponieważ pozwala zatrzymać wydobywanie i spalanie surowców pierwotnych, nieodnawialnych. Jednym z komponentów programu Together towards ZERO grupy Carlsberg, jest eliminacja emisji dwutlenku węgla w browarach.

  Wyzwanie

  Jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata są postępujące zmiany klimatyczne, którym niezwłocznie należy przeciwdziałać. Jednym z czynników, które na nie wpływają jest emisja dwutlenku węgla. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii skutkuje minimalizacją wykorzystania surowców pierwotnych, których ponowne użycie jest niemożliwe. Ustalono, że za aż 40% emitowanego przez grupę Carlsberg dwutlenku węgla odpowiedzialne są materiały opakowaniowe, 17% CO2  wytwarza działalność związana z rolnictwem, a dystrybucja piwa i browary grupy Carlsberg emitują 14% tego gazu. Grupa Carlsberg we współpracy z organizacją Carbon Trust, na bazie danych naukowych ustaliła swoje cele dot. redukcji emisji CO2.  

  Opis praktyki

  Składową wielowątkowej praktyki Together towards ZERO jest redukcja do zera emisji dwutlenku węgla w browarach firmy Carlsberg do roku 2030. W znacznie bliższej perspektywie, bo do roku 2022 planowane jest wykorzystanie w browarach energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Co więcej, do roku 2030 wymagana jest od partnerów grupy redukcja produkcji CO2 o 30% na całej długości łańcucha wartości. Minimalizacja wykorzystania surowców pierwotnych i nieodnawialnych przyczynia się do realizowania idei GOZ.

  Podjęto akcje wdrażające praktykę na całym świecie. W obiektach w Chinach i Rosji zrezygnowano z ogrzewania węglowego na rzecz czystszych instalacji ogrzewania miejskiego oraz ogrzewania gazem. Zoptymalizowano produkcję i zużycie zasobów poprzez przeniesienie procesu warzenia piwa z mniejszych browarów o niskiej wydajności do większych i bardziej wydajnych w Chinach. Zamontowano panele słoneczne w obiektach Indiach i Chinach oraz odzyskano 15000 MWh ciepła w Sinebrychoff w Finlandii (dzięki energooszczędnym rozwiązaniom w procesie warzenia i w budynkach firmy).

  W roku 2020, podczas pandemii COVID-19 Grupa Carlsberg była jednym ze 155 sygnatariuszy oświadczenia w ramach inicjatywy „Uniting Business and Governments to Recover Better” (pl. „Jednoczymy biznes i rządy dla szybszej odbudowy”), w którym wzywa rządy na całym świecie do dostosowania pomocy gospodarczej i działań naprawczych podejmowanych w związku z pandemią do najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie klimatu.

   

  Efekty

  Dzięki wprowadzonym regulacjom i rozwiązaniom w polskim Browarze Kasztelan o 40% zredukowano roczną emisję dwutlenku węgla w roku 2016 w stosunku do roku 2011. Dodatkowo zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się o 20%.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY