Światło jako usługa

  Dzięki współpracy firm Cofely i Royal Philips z Terminalem 2 lotniska Schiphol w Amsterdamie wprowadzony został cyrkularny model korzystania z oświetlenia. Podczas gdy lotnisko płaci jedynie za korzystanie ze światła, firma Philips pozostaje właścicielem instalacji.

  Wyzwanie

  Lotnisko Schiphol dąży do uzyskania miana najbardziej zrównoważonego lotniska na świecie. Przy przebudowie Terminalu 2 zarząd upatrzył możliwość dalszego rozwoju w kierunku neutralności w LEDowym oświetleniu. Zainstalowana oprawa oświetleniowa została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwą naprawę.

  Opis praktyki

  Oświetlenie na lotnisku Schiphol zostało specjalnie zaprojektowane przez firmę Philips, mając na uwadze minimalizację zużycia energii i maksymalizację jakości oświetlenia. Model, w którym producent pozostaje właścicielem instalacji jest całkowicie nowym w obszarze oświetlenia rozwiązaniem. Zakup urządzeń zastąpiony został modelem płatności „na bieżąco” za zużyte jednostki świetlne. Płatność za oprawę świetlną zastąpiła płatność za światło.

  Fakt, że wyprodukowane dobra pozostają we własności Philips Lightning motywuje ich do produkcji zrównoważonych systemów najwyższej jakości, zaprojektowanych modułowo i w całości możliwych do naprawy. Kiedy kontrakt wynajmu systemu oświetleniowego wygasa, klient może zdecydować się go przedłużyć, poprosić o aktualizację i ulepszenie lub wybrać całkowicie nowe systemy. Oprawa świetlna może być wówczas zwrócona do producenta i wykorzystana ponownie lub poddana recyklingowi.

  Dzięki całodobowej obecności firmy Cofely (aktualnie: ENGIE) na lotnisku, naprawa i konserwacja systemów dostępna jest natychmiastowo, zapewniając wysoką jakość usług i zrównoważone użytkowanie.

  Efekty

  Nowo zainstalowane systemy oświetleniowe mają o 75% dłuższy okres funkcjonowania niż ich poprzednicy. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwiło również redukcję poboru mocy o 50%, w porównaniu z poprzednio używanym rozwiązaniem.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY