Sucha fabryka

  W ramach programu "Sharing Beauty with All" firma L'Oreal przeciwdziała nadmiernemu zużyciu wody w produkcji swoich towarów. Podejmując coraz bardziej zaawansowane działania udaje jej się zamknąć obieg wody w podwarszawskiej fabryce.

  Wyzwanie

  Brak dostępu do bezpiecznej wody to problem dotykający niemal co dziewiątego mieszkańca planety. Styl życia, jaki prowadzony jest w krajach, w których problem ten jest minimalny przyczynia się do pogłębiania tego podziału. Zachowania takie jak brak oczyszczania wody po procesie produkcji, zwiększając zanieczyszczenie wód oraz zapotrzebowanie na ten surowiec. Grupa L’Oreal zaadresowała ten problem, podejmując starania wprowadzenia w Warszawie „suchej fabryki”, która nie będzie emitować żadnych ścieków.

  Opis praktyki

  Z początkiem 2017 r. podjęto starania, aby wprowadzić w L’Oréal Warsaw Plant koncepcję „suchej fabryki” , według której woda z miasta wykorzystywana jest tylko jako woda trafiająca do produktu gotowego i woda sanitarna, natomiast cała pozostała woda wykorzystywana w fabryce musi zostać poddana oczyszczeniu i wykorzystywana ponownie w pętli. Ten proces wymaga zwiększenia stopnia odzysku, który firma planuje osiągnąć poprzez wykorzystanie technologii wyparnej i odzysk wody z pozostałego ścieku, w efekcie czego L’Oreal Warsaw Plant stanie się fabryką „zero liquid discharge”, co oznacza brak emisji ścieków poza teren fabryki. Dotychczasowe działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody w fabryce L’Oréal Warsaw Plant skupiały się na projektach umożliwiających głównie redukcję wykorzystania wody. Zoptymalizowano programy mycia urządzeń, tam gdzie było to możliwe wprowadzono recyrkulację wody, redukując jej straty.

  Ostatnim krokiem do wprowadzenia całkowicie suchej fabryki było stworzenie pierwszej w polskim przemyśle kosmetycznym Stacji Recyklingu Wody, oczyszczającej i umożliwiającej ponowne wykorzystanie użytej w procesie produkcji wody. Stacja Recyklingu Wody, która w marcu 2020 r. osiągnęła pełną operacyjność obecnie odzyskuje do 5500 m3 miesięcznie, co jest ilością odpowiadającą 11 mln półlitrowych butelek. Recykling Wody w stacji odbywa się w czterech etapach:

  • w pierwszej kolejności woda filtrowana jest mechanicznie z największych zanieczyszczeń
  • podczyszczanie fizykochemiczne, gdzie dodawane związki chemiczne wiążą zanieczyszczenia w możliwe do wychwycenia zbiorowiska
  • oczyszczanie biologiczne za pomocą żywych kultur bakterii
  • odwrócona osmoza pozwalająca oczyścić wodę z najmniejszych zanieczyszczeń, takich jak np. sole

  Efekty

  Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, zużycie wody w fabryce w odniesieniu do roku bazowego 2005, zostało zmniejszone o 40%, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220% oraz wzroście średniej ilości wody w butelce produktu o 50%. Podobne instalacje działają już w czterech innych zakładach L’Oréal na całym świecie

  Prezentacja praktyki

  Obejrzyj prezentację praktyki na wirtualnym Forum Inspiracji 14 maja 2020 roku.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY