DOBRE PRAKTYKI

  Prasokontenery w Dąbrowie Górniczej

  Zwiększona produkcja odpadów jest ogromnym wyzwaniem dla samorządów, które odpowiadają za gospodarowanie nimi. Ważny jest nie tylko poziom recyklingu, ale również kwestia czystości pozyskiwanego surowca, logistyka i przechowywanie odebranych odpadów. W związku z tym szukanie nowych rozwiązań i inwestowanie w nie już teraz, może okazać się w niedalekiej przyszłości idealnym wsparciem dla całego procesu zarządzania odpadami.

  Pod koniec 2020 roku w Dąbrowie Górniczej przeprowadzono pilotażowy program polegający na doposażeniu lokalnego PSZOKa w prasokontener do zbiórki papieru i tektury. Czym jest prasokontener? To urządzenia łączące w sobie funkcje magazynujące (kontener) oraz mechaniczne (prasa). Odpady są w tym przypadku wrzucane do komory prasowania przez otwór wrzutowy, a następnie system hydrauliczny — bądź dowolny inny, pozwalający na zgniatanie — zagęszcza zebrany w komorze materiał.

  Największym z wyzwań było przekonanie do projektu oraz rozpropagowanie go wśród mieszkańców. Dzięki prowadzonej kampanii informacyjnej z prasokontenera zaczęło korzystać coraz więcej osób, co bezpośrednio przyczyniło się m.in. do:

  • pozyskania większej ilości dobrej jakości surowca – zebrane papier i tektura, dzięki zamkniętej formie prasokontenera, nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych,
  • ograniczenia ilości pojemników stojących w jednym miejscu do zbierania papieru i tektury – dzięki prasowaniu odpadów w jednym pojemniku mieści się więcej odpadów niż w standardowym kontenerze,
  • ograniczenia ilości przejazdów samochodów odbierających odpady do średnio jednego przejazdu na miesiąc przy jednoczesnym zwiększeniu masy pozyskanego surowca (średnio 1,2 Mg papieru i tektury na jeden kurs).

  Dzięki realizacji programu pilotażowego i osiągniętym efektom, w chwili obecnej na terenie Dąbrowy Górniczej zainstalowane są łącznie 3 prasokontenery, które wspierają gospodarowanie odpadami na terenie gminy.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY