Opakowania MONO-PET

  Opakowania MONO-PET firmy KGL to rozwiązanie wykonane z jednorodnego materiału, które umożliwia dostosowanie się do przepisów mających na celu zmniejszenie ilości opakowań trafiających do strumienia odpadów.

  Wyzwanie

  Aktualnie opakowania do żywności produkowane są z różnych polimerów, których dobór wynika z potrzeby nadania opakowaniu określonych cech i funkcji w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb klienta. W efekcie opakowanie może być wielomateriałowe, a w konsekwencji trudne bądź wręcz nienadające się do późniejszego recyklingu. Aby zbiórka i segregacja odpadów była efektywna, już na etapie projektowania opakowań niezbędne jest nadanie im cech umożliwiających ich przyszły recykling.

  Opis praktyki

  W opakowaniach MONO-PET wykorzystujemy unikalny sposób łączenia folii górnej z kołnierzem opakowania tworząc bezpieczne (mocne) zamknięcie, przez to eliminujemy potrzebę stosowania standardowej dolaminowanej do folii PET folii bazowej PE. Takie opakowanie jest w 100% recyklowalne. Opakowanie MONO-PET w procesie recyklingu może być przetworzone na czysty PET (tak, jak to jest w przypadku butelek PET). Opakowania MONO-PET KGL to rozwiązanie wykonane z jednorodnego materiału, które umożliwia firmom pakującym żywność dostosowanie się do nowych przepisów (zarządzaniu opłatami i podatkami od opakowań, które nie są zdolne do pełnego recyklingu) ekologicznych mających na celu zmniejszenie ilości opakowań trafiających do strumienia odpadów. Ze względu na strukturę monomateriałową i wysoką zawartość materiału pochodzącego z recyklingu, ślad węglowy surowca używanego w produkcji opakowań MONO-PET jest znacznie niższy niż tacki na żywność wyprodukowanej z oryginalnego (pierwotnego) PET.

  Efekty

  Praktyka w trakcie wdrażania u klientów.

  Polski Pakt Plastikowy

  Ta praktyka realizuje Cele Polskiego Paktu Plastikowego

  <a href="http://dev.gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>