DOBRE PRAKTYKI

  Ogniwa fotowoltaiczne z recyklingu

  Niemiecki Instytut Fraunhofera wyprodukował ogniwa fotowoltaiczne bazujące na krystalicznym krzemie, który pozyskany został ze zużytych paneli słonecznych.

  Większość systemów fotowoltaicznych w Niemczech została zainstalowana w latach 2009-2011. Zgodnie z cyklem życia produktu w okolicy 2029 roku niezbędna będzie wymiana paneli słonecznych na nowe oraz zutylizowanie tych, które nie nadają się do dalszej eksploatacji. Nie czekając do tego momentu, Instytut Fraunhofera (we współpracy z firmą Reiling GmbH) już teraz opracował proces odzyskiwania krzemu ze wszystkich modułów fotowoltaicznych, niezależnie od producenta czy kraju pochodzenia wyrobu.

  Proces odzyskiwania krzemu rozpoczyna się od zmielenia fragmentów paneli słonecznych na cząsteczki o wymiarach nie przekraczających 1 mm. Następnie, w różnych procesach sortowania, oddzielane jest szkło i plastik, a reszta poddawana jest chemicznemu czyszczeniu, które pozwala usunąć z krzemu wszelkie zanieczyszczenia, warstwę antyrefleksyjną czy emiter. Oczyszczony w ten sposób surowiec jest przetwarzany na wlewki monokrystaliczne lub quasi-monokrystaliczne w standardowych procesach, a następnie na ogniwa fotowoltaiczne.

  Zgodnie z pierwszymi danymi, nowe panele, które powstały dzięki recyklingowi, osiągnęły wydajność wynoszącą 19,7% – warto zaznaczyć, że najnowocześniejsze ogniwa osiągają wydajność na poziomie maksymalnie 22,2%, jednak te, które zostały poddane recyklingowi charakteryzowały się słabszymi parametrami.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY