Odnowa urządzeń multimedialnych

  Firma Orange, zamiast kupować nowe urządzenia telekomunikacyjne dla każdego klienta, poddaje je procesowi odnowy. Praktyka ta pozwala nie tylko dbać o środowisko ale również na oszczędzanie środków.

  Wyzwanie

  Projekt odnowy urządzeń multimedialnych został wdrożony w Orange Polska w 2011 roku, początkowo obejmował jedynie telefony. Zaimplementowany był w celu zoptymalizowania procesów zarządzania zapasem urządzeń przyjmowanych do Magazynu Centralnego. Było to skutkiem zanotowania ograniczenia miejsca w magazynie oraz wyższych kosztów magazynowania i obsługi. To działanie przełożyło się na rezultaty uzyskane w trzech wymiarach: satysfakcji klienta, optymalizacji budżetów oraz redukcji śladu środowiskowego. Proces odnowy składa się z kilku etapów: dekompletacja, aktualizacja oprogramowania, testy, czyszczenie, pakowanie i kontrola jakości.

  Opis praktyki

  Urządzenia multimedialne np. routery, modemy, dzierżawione są klientom na czas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Po wygaśnięciu usługi, oddany produkt jest poddawany procesowi odnowy (refurbishment) i doprowadzony do stanu „taki, jak nowy” w wyspecjalizowanym centrum odnowy Orange. Dzięki temu produkty, które nie znajdują się na końcu cyklu swojego życia, ponownie są wprowadzane na rynek, unikając konieczności zakupu nowych. Model biznesowy pozwala na zamknięcie obiegu – niemalże 100% urządzeń wraca od klientów do centralnego magazynu Orange.

  Proces odnowy składa się z czterech etapów: po odbiorze urządzenia w centrum odnowy Orange następuje kompleksowa diagnostyka. Następnie elektronika jest gruntownie czyszczona, aby potem zostać zapakowaną w przyjazne środowisku opakowania, zawierające jedynie jednostronicową instrukcję. Końcowym elementem łańcucha jest kontrola jakości, która upewnia się, że urządzenie jest „jak nowe”. Wszystkie komponenty urządzenia (piloty, kable) poddawane są temu samemu procesowi, a jedynie w przypadku ich braku uzupełniane są poprzez zakup nowych.

  Obecnie usługa ta działa na trzech liniach produkcyjnych (polskiej, rumuńskiej i francuskiej), przeprowadzając odnowę również dla innych krajów grupy Orange.

  Efekty

  Wprowadzenie praktyki oznacza nie tylko mniej elektrośmieci, ale też o blisko pół miliona mniej wyprodukowanych urządzeń, których wytworzenie wymagałoby setek ton surowców i wiązałoby się ze znaczącymi emisjami gazów cieplarnianych.

  Efektywność i ekonomiczność procesu odnowy mierzona na podstawie odsetka wolumenu urządzeń kierowanych do dystrybucji w podziale na zakupione u producenta oraz dostarczone z procesu odnowy. W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych dla domu, aż 60% urządzeń pochodzi z procesu odnowy. Pozostałe 40% to zakup nowych urządzeń, który wynika z planowania i monitorowania skali zwróconych urządzeń do magazynu centralnego od klienta końcowego, oraz śledzenia efektywności i ekonomiczności procesu odnowy. Dzięki tej wiedzy Orange, dokładnie wie ile urządzeń powinno zamówić, aby zabezpieczyć proces dystrybucji i nie realizuje nadwyżek produkcyjnych.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY