Lemon Aide

  Lemon Aide to przedsiębiorstwo społeczne, założone przez firmę Danone, przy wsparciu finansowym Danone Ecosystem Fund, fundację FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) oraz startup Lemontri. Rozpoczęty w 2015 roku projekt jest odpowiedzią na ogromne wyzwanie związane z wysokim poziomem bezrobocia oraz niskim poziomem recyklingu butelek PET.

  Wyzwanie

  Firma Danone zauważyła istniejące we Francji problemy: połowa użytych butelek nie zostawała poddawana ponownemu przetworzeniu, dodatkowo stopa bezrobocia osiągnęła rekordowy, alarmujący poziom. Adresując oba problemy jednocześnie, przy współpracy Danone Ecosystem Fund, Danone Eaux France i jej partnera Foundation Act Against Exclusion oraz start-upu Lemon Tri, powstała inicjatywa Lemon Aide, wprowadzająca inkluzywny i przyjazny środowisku model biznesowy.

  Opis praktyki

  W projekcie rozwijana jest idea alternatywnej sieci zbiórek tworzywa PET oraz innych możliwych do przetworzenia materiałów. W przestrzeni publicznej i sklepach wielkopowierzchniowych zainstalowane zostały automaty zabierające butelki przeznaczone do recyklingu w zamian wydając kupon. Włączenie osób niezatrudnionych nastąpiło poprzez umożliwienie im odbycia szkolenia w zakresie umiejętności związanych z przemysłem recyklingowym (przykładowo konserwacja maszyny czy prowadzenie pojazdów ciężarowych). Zaangażowani zostali w odbiór surowców z maszyn, ich czyszczenie oraz transport do magazynu Lemon Tri.

  Poprzez rozwój alternatywnego sposobu selektywnej zbiórki materiałów, odbywającej się poza domem, projekt utworzył miejsca pracy wraz z dostępnym wsparciem, szkoleniem i mentoringiem. Dodatkowo Danone miał możliwość ponownego użycia w produkcji wysokiej jakości surowca rPET.

  Efekty

  Dzięki wprowadzeniu Lemon Aide – inicjatywy wspierającej cyrkularną gospodarkę w firmie Danone, środowisko i lokalną społeczność w ciągu roku ponownie użytych zostało 420 ton PET.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY