DOBRE PRAKTYKI

  HP

  Firma HP już od 1950 roku promuje ideę Corporate Citizenship jako jedną z siedmiu podstawowych wartości. HP ma świadomość, że produkcja i użytkowanie sprzętu produkowanego w branży istotnie wpływa na środowisko. Dlatego, by zmniejszyć swój wpływ, firma stale szuka rozwiązań wpisujących się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Jedną z odpowiedzi na ten model funkcjonowania jest uruchomiony Planet Partner Program (PPP).

  Wraz z implementacją programu wiąże się wiele wyzwań, które dotyczą nie tylko wewnętrznych procedur, ale obejmują także procesy wewnętrzne HP, dostawców firmy, jak również nowych partnerów biznesowych. Działania firmy HP w obszarze gospodarki cyrkularnej obejmują cały łańcuch wartości. Kluczową jego częścią jest program recyklingu pojemników na tusz. Firma zbiera zużyte opakowania i pozyskany w ten sposób plastik łączony jest z innymi tworzywami sztucznymi, w celu utworzenia nowych materiałów eksploatacyjnych lub tonerów HP. Aktualnie, dzięki wprowadzonej gospodarce o obiegu zamkniętym, ponad 33% wkładów z tonerem HP LaserJet zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu.

  Firma HP szuka jednak dalszych rozwiązań. Przeprowadziła okresowe oceny cyklu życia swoich produktów w celu zmierzenia ich wpływu na środowisko oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Jedno z badań skoncentrowało się na możliwości recyklingu plastikowych butelek PET. Surowiec (rPET) pozwala na zmniejszenie emisji CO2 nawet o 33% oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnianych o 54% — nawet przy uwzględnieniu wpływu na środowisko związanego ze zbieraniem, transportem i przetwarzaniem zużytych butelek PET. Dodatkowo, wprowadzając do recyklingu materiał niezbędny do produkcji atramentu, firma HP produkuje już ponad 80% oryginalnych wkładów atramentowych w oparciu o tworzywa sztuczne z recyklingu PET.

  Drukarki HP z najnowszej linii, dzięki zastosowaniu zasad zrównoważonego projektowania, są pierwszymi na świecie urządzeniami w tej klasie, które wykonane są z tworzyw sztucznych z recyklingu w minimum 10%. Są one certyfikowane przez Energy Star ® i EPEAT Silver oraz wykorzystują oryginalne wkłady HP pochodzące w 48-73% z recyklingu (w zależności od modelu). Ponadto, rekomendowany papier HP jest wykonany w 100% z certyfikowanych włókien lub z materiałów pochodzących z recyklingu.

  Od 1991 roku, przetworzono 682 mln oryginalnych kaset od tuszów i tonerów HP. Wielofazowy proces HP oraz zamknięty obieg pozwala zredukować stare opakowania do postaci surowców, wykorzystywanych następnie przy produkcji nowych kartridżów. Dzięki zastosowaniu przetworzonych tworzyw sztucznych zamiast nowych surowców, HP zmniejsza też poziom wykorzystania wody w produkcji o 75%. W ciągu zaledwie jednego roku, firma zaoszczędziła tyle wody, że wystarczyłoby to na 228 milionów kąpieli pod prysznicem.

  Program Planet Partner Program funkcjonuje aktualnie w 73 krajach i w większości z nich zbierane są pojemniki, które po transporcie do kilku punktów recyklingu w Europie i Ameryce, są  demontowane i przygotowane do recyklingu materiałowego. Konsumenci i klienci biznesowi mogą zamawiać pudełka lub opakowania zwrotne na stronie internetowej www.hp.com/recycle.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY