DOBRE PRAKTYKI

  Folia PP z recyklingu PCR

  Folia samoprzylepna rPP Avery Dennison, pozyskiwana w wyniku recyklingu chemicznego, zawiera do 99% odpadów PCR. Jest zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz posiada certyfikację ISCC PLUS.

  Wyzwanie

  Folie rPP wykorzystują odpady konsumenckie do tworzenia rozwiązań etykietowych, które przyczyniają się do wdrażania GOZ (poprzez wykorzystanie surowców wtórnych) oraz projektowania bardziej zrównoważonych etykiet., a tym samym opakowań. Poprzez stosowanie materiałów samoprzylepnych z zawartością treści z recyklingu także właściciele marek i firmy wprowadzające opakowania na rynek mogą wykazać działania na rzecz GOZ.

  Opis praktyki

  Wykorzystując recykling chemiczny, asortyment rPP ma podwójny wpływ na zrównoważony rozwój: oferuje możliwość recyklingu odpadów pokonsumenckich, które w przeciwnym razie zostałyby spalone lub złożone na wysypisku, a przez stosowanie surowców z recyklingu zmniejsza ilość zużywanego paliwa kopalnego. Stosowanie folii rPP umożliwia cyrkulację folii polipropylenowych.

  Nawiązanie do strategii biznesowej firmy

  W Avery Dennison zrównoważony rozwój znajduje się na pierwszym miejscu. Nasze podejście EcoDesign pozwala zapewnić, że każdy nowy produkt jest bardziej zrównoważony niż jego poprzednia wersja. Folie rPP są elementem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju firmy do roku 2025 oraz 2030. Wśród tych celów są m.in.:

  1. 70% produktów, które sprzedajemy, będzie zgodne lub umożliwi zgodność produktów końcowych z zasadami zrównoważonego rozwoju*;
  2. 70% folii, które kupujemy, będzie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju*;
  3. Z roku na rok będziemy ograniczać całkowitą emisję gazów cieplarnianych o 3%.

  *Nasze zasady zrównoważonego rozwoju są zgodne z organizacją The Natural Step, która określiła ramy naukowe zrównoważonego społeczeństwa.

  Trudności

  Prace nad opracowaniem materiałów etykietowych z zastosowaniem folii PP z recyklingu chemicznego trwały kilka lat – ze względu na ograniczoną dostępność technologii recyklingu chemicznego polimerów. Firma potrzebowała partnera na rynku globalnym, dostarczającego odpowiednie ilości odpowiedniej jakości folii do dalszego przetworzenia. Wdrożenie do regularnej produkcji i sprzedaży poprzedzone zostało szeregiem testów produkcyjnych, także w aplikacjach u użytkowników końcowych, w latach 2019-2020.

  Efekty

  Analiza Life Cycle Assessment (LCA), porównująca rPP60 Top Clear ISCC (99% PCR) ze standardową folią PP60 Top Clear, wskazała następujące parametry: 1) 99% mniejsze zużycie surowców kopalnych (baryłek ropy naftowej); 2) 69% mniejsze zużycie energii w kWh; 3) 72% mniejsza emisja gazów cieplarnianych (w tonach CO2); 4) 25% mniej odpadów stałych (w tonach). W ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia produktu na rynek odnotowano wzrost sprzedaży od 0 do ok. 60 tys. m2 folii rPP ISCC (w Europie). Obecnie materiał ten, w połączeniu z odpowiednio dobranymi klejami, wykorzystywany jest przez właścicieli marek do etykietowania opakowań z tworzyw sztucznych w ramach działań wdrażających GOZ.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY