DOBRE PRAKTYKI

  Eko logiczne doniczki

  Od foliowego odpadu do kwitnącego produktu – taką drogę sieć Castorama wraz z firmą Deko Eko oraz Stena Recycling postanowiła nadać folii z opakowań zabezpieczających zarówno palety, kartony jak i pojedyncze produkty.

  Globalna produkcja tworzyw sztucznych wynosi ok. 370 milionów ton rocznie, a spora jej część to folia wykonana z materiału LDPE. Obecnie zawrócone do obiegu zostaje zaledwie ok. 10% wszystkich tworzyw sztucznych, z których większość wykorzystywana jest do tworzenia produktów o niższej wartości niż produkt pierwotny.

  W polskich oddziałach sieci Castorama produkcja tworzyw sztucznych wynosi ok. 1500 ton rocznie – kluczowym było więc znalezienie takiego sposobu przetworzenia odpadu, by powstały produkt był jakościowy i możliwy do wprowadzenia do sprzedaży na masową skalę. Dzięki szerokiej współpracy sieci z Deko Eko, Steną Recycling oraz wszystkimi firmami zaangażowanymi w proces, stworzone zostały prawdziwie cyrkularne doniczki – ich skład to w 50% przetworzona folia LDPE (w przypadku większych rozmiarów jest to 40% by utrzymać pożądaną sztywność). Wartością dodaną jest fakt, że cały proces w 100% odbywa się lokalnie, w Polsce. Dzięki temu jest on jeszcze bardziej zrównoważony środowiskowo, bo ograniczony zostaje negatywny wpływ transportu, co zostało zbadane przez firmę TerGo, która zbadała ślad węglowy wyprodukowanych donic. Wyniki są imponujące: generują one znacznie mniej CO2 niż standardowe donice wykonane z nowych materiałów. Oznacza to, że przy ich produkcji możliwe jest znaczne zredukowanie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery w porównaniu do standardowej produkcji.

  Realizacja cyrkularnych doniczek to początek. Sieć Castorama jest przekonana, że takie działania to konieczność, ale też szansa i trzeba jej nadać odpowiednią skalę oraz widoczność. Właśnie dlatego w sklepach pojawią się wydzielone regały z produktami zrównoważonymi ekologicznie, tak by konsumenci mogli je łatwiej odnaleźć i wybierać świadomie.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY