DOBRE PRAKTYKI

  EcoBean

  Energia i zasoby wykorzystywane w całym procesie produkcji kawy są marnowane, gdy zużyte fusy trafiają na wysypisko. Każdego dnia w Europie ponad 9000 ton fusów z kawy jest spalanych lub trafia na wysypiska śmieci, powiększając ich powierzchnię oraz emisję metanu i dwutlenku węgla, które zanieczyszczają środowisko. EcoBean wychodzi na przeciw temu wyzwaniu – daje kawie drugie życie poprzez zagospodarowanie tego surowca.

  EcoBean jest firmą technologiczną, start-up’em Politechniki Warszawskiej, który wydłuża cykl życia produktu jakim jest kawa – zarówno w kontekście innowacji procesowej, jak i produktowej. Firma oferuje rozwiązanie oparte na usłudze odbioru fusów, które następnie są przetwarzane na surowce i produkty: biorafinaty (olej kawowy, lignina, polilaktyd, dodatki paszowe) lub biofabrykaty (brykiety, biodegradowalne doniczki). 

  Działania firmy, oparte na gospodarce obiegu zamkniętego, zostały wyróżnione w konkursie Stena Circular Economy Award.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY