Dzień bez śmiecenia

  Organizowane co roku 11 maja wydarzenie promujące ideę bycia ekologicznym. Obchody odbywają się od 2007 roku z inicjatywy Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Wyzwanie

  Masa wytwarzanych odpadów zwiększa się co roku. Według danych GUS w 2018 r. w Polsce wytworzono 128 mln ton odpadów – tym samym odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów o 4,3% w stosunku do roku 2017. Jedynie niewielki odsetek z nich przeznaczonych jest do odzysku. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zwraca uwagę na ten problem 11 maja, organizując “Dzień bez śmiecenia”.

  Opis praktyki

  Dzień bez śmiecenia to inicjatywa koordynowana i sponsorowana w Polsce przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., a wypracowana przez młodzież z kilkunastu krajów zrzeszonych w ramach międzynarodowego programu “Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. Firma chce przypomnieć jak segregować, po co to robić i dlaczego jest to ważne. Założeniem praktyki jest pokazanie, że odpady mogą dostać drugie życie a lasy, jeziora, rzeki być wolne od śmieci. Tradycją jest dostarczanie elektronicznych kartek z ciekawym motywem przewodnim nawiązującym do segregacji, do placówek edukacyjnych w całej Polsce.

  Celem kampanii jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. W ramach działań podejmowane są aktywności edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz akcje skierowane do lokalnych społeczności, (np. zbiórki butelek PET) czy też szkolenia dla pracowników firm. Dodatkowo, na stronie dzienbezsmiecenia.pl cały czas dostępne są materiały przybliżające tematykę ekologicznego życia. Najnowsza edycja, z roku 2020 odbywała się online, w formie angażującego teleturnieju z nagrodami.

  Współorganizatorami akcji są akcjonariusze i klienci firmy, włączyć w organizację może się dodatkowo każdy zainteresowany tematem recyklingu. Partnerami programu są United Nations Global Compact, CSR Consulting oraz Teatr Syrena.

  Efekty

  Angażowanie się w akcję promującą odpowiedzialną gospodarkę odpadami bardzo dobrze wpisuje się w strategię CSR firmy, podkreślając jej spójność i przemyślane działania. Zwiększają zaufanie akcjonariuszy i zaangażowanie klientów.

  Tradycyjne kartki z motywem przewodnim Dnia bez śmiecenia dotarły drogą elektroniczną do ponad 51 000 odbiorców. Cała akcja cieszyła się dużą popularnością w mediach społecznościowych, w czasie trwania działań promocyjnych profil akcji Dzień bez śmiecenia zanotował 16% wzrost obserwujących.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY