Lepszy recykling plastiku

  BASF opracowuje sposoby na bardziej wydajne domknięcie pętli obiegu surowców również w przypadku tworzyw sztucznych. Jednym z nich są dodatki poprawiające recykling plastiku.

  Wyzwanie

  Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową Conversio, co roku na całym świecie powstaje około 250 milionów ton odpadów tworzywowych. Zaledwie około 20 procent tej ilości zostaje poddana recyklingowi, który pozwala na cyrkularny odzysk surowca.

  Podczas recyklingu mechanicznego odpady tworzywowe są rozdrabniane i topione w celu uzyskania recyklatu, który jest potem używany do wyrobu nowych produktów. Surowiec ten nie nadaje się jednak do wielu zastosowań bez dodatkowego przetworzenia. Jedną z przyczyn stanowi fakt, że w wyniku wielokrotnego używania i przetwarzania dochodzi często do uszkodzenia łańcuchów polimerowych w takim stopniu, że tworzywo staje się kruche lub żółknie.
  Ponadto odpady z tworzyw często zawierają mieszaninę różnych typów tworzyw sztucznych, których nie da się od siebie oddzielić. Na przykład butelki do napojów są wykonane z politereftalanu etylenu (PET), zaś zakrętki powstają zazwyczaj z polipropylenu (PP). Tego rodzaju mieszaniny mają istotnie obniżają jakość recyklatów.

  Opis praktyki

  Badacze firmy BASF zajęli się tym problemem, opracowując różne pakiety dodatków do tworzyw sztucznych, których celem jest stabilizacja i poprawa jakości materiałów poddawanych recyklingowi.

  Rozwiązania takie jak kompatybilizatory poprawiają właściwości mechaniczne mieszanin polimerów. A te z kolei podnoszą jakość tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi mechanicznemu i produktów z nich wytworzonych w pętli obiegu zamkniętego tworzyw.

  Źródło informacji: materiały prasowe BASF
  Zdjęcie: Nick Fewings, Unsplash

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>