DOBRE PRAKTYKI

  Dell Luna

  Dell zaprezentował koncepcję swojego nowego laptopa – Dell Luna. Główną ideą przyświecającą firmie było stworzenie komputera długowiecznego oraz prostego w naprawie przez samego użytkownika.  

  Dell Luna to laptop, do którego naprawy nie są potrzebne żadne narzędzia, rozpuszczalniki czy kleje. W przypadku awarii klawiatury lub pęknięcia ekranu wystarczy wyjąć je z obudowy i wstawić w ich miejsce sprawne części zamienne. Dzięki przeprojektowaniu całego laptopa firma stara się wyjść na przeciw współczesnym wyzwaniom środowiskowym związanym z generowaniem dużej ilości elektroodpadów oraz negatywnym wpływem na zmiany klimatu. Jeśli laptop jest łatwy do naprawy i modernizacji, istnieje mniejsza szansa, że szybko zostanie zastąpiony nowym, którego produkcja wymaga jeszcze więcej energii i zasobów. W momencie, gdy komputer przestanie działać i jego naprawa okaże się niemożliwa, części laptopa mogą być ponownie wykorzystane w innych sprzętach, zamiast trafiać na wysypisko. 

  Jak dotąd Dell wytworzył zaledwie kilka prototypowych wersji laptopa Luna. Amerykańska firma chce jednak dalej ulepszać ten proces i tworzyć urządzenia jeszcze bardziej wpisujące się w gospodarkę obiegu zamkniętego. 

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY